Внимавайте: Има опасност от загуби, ако се забавите с окосяването на тревните смески от бобови и житни. Причината за това се дължи на по-бързо изсъхване на житните.

Какво трябва да знаете:

  • Сеното от младите треви, предимно от бобови растения, отглеждани самостоятелно или в тревни смески, които са по-подходящи за птици, зайци, свине и млади бозайници, се препоръчва

да бъде рано окосено преди цъфтежа или по време на ранния му цъфтеж.

  • Различните видове трева да са добре облистени и добре изсушени.
  • Сено, окосено в пълен цъфтеж, е по-подходящо за възрастните преживни, телетата за угояване и конете.
  • Сеното, косено в по-късната си фаза на развитие - през периода на узряване на семената им и презрелите треви, има значително по-ниска хранителна стойност. При изхранване с такова сено към дневната дажба на животните трябва да се включват допълнително протеинови, витаминни и минерални добавки.
  • С повече валежи има големи проблеми с окосяването, изсушаването и запазването на качеството или по-точно хранителната стойност на сеното. По-малки загуби се получават при растения, косени в по-ранен период на развитие.
  • Височината на косене влияе върху добивите на сено. За оптимална се приема височината от 5-6 см. Значителни загуби се получават при високото косене, което е характерно за неравните ливади или неправилно настроени косачки.