Целта е подобряване на информацията за потребителите

Преразглеждането на „директивите за закуските" има за цел да помогне на потребителите да вземат информирани и по-здравословни решения относно продукти като мед, сокове, конфитюри и мармалади.

Парламентът одобри временното политическо споразумение със Съвета относно актуализираните правила относно състава, наименованието, етикетирането и представянето на някои храни за закуска, така наречените „директиви за закуските", с 603 гласа „за", 9 „против" и 10 „въздържал се". Това съобщиха от пресцентъра на Европейския парламент.

По-специално новите правила ще се борят с вноса на фалшифициран мед от страни извън ЕС чрез задължително и ясно видимо етикетиране на държавата на произход и ще стартират процес на система за проследяване на меда. Ще има и по-ясно етикетиране на съдържанието на захар в плодовите сокове, както и на минималното съдържание на плодове в конфитюрите и мармаладите.

Можете да прочетете повече за новите правила в прессъобщението след споразумението със страните от ЕС тук

След гласуването докладчикът Александер Бернхубер (ЕНП, Австрия) заяви: „Днес предприехме важна стъпка в етикетирането на произхода на храните и приехме строги мерки за борба с измамите с мед. Страната на произход трябва да бъде ясно посочена върху етикета на медените смеси. Освен това бяха определени по-високи стандарти за качество и беше установена необходимостта от система на ЕС за проследяване на меда. Тези инициативи ще гарантират, че потребителите са по-добре информирани и че пчеларите и потребителите са по-добре защитени от фалшив мед".

Законът също трябва да бъде приет от Съвета, преди да бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и да влезе в сила 20 дни по-късно. Страните от ЕС ще прилагат новите правила две години след влизането им в сила.

Преразглеждането на пазарните стандарти на ЕС за някои „директиви за закуските" беше предложено от Европейската комисия на 21 април 2023 г. с цел актуализиране на настоящите стандарти, които са на повече от 20 години.