Вкусът и стойността на месото до голяма степен се определят от породата на животното. И така,

месото от говеда се счита за най-доброто.

Има голям дял мускулна тъкан, като съотношението между мускули и мазнини е оптимално. Т. нар.

мраморното месо се добива предимно от специализирани месодайни породи.

Месото на тези животни се отличава след готвене със сочност, приятен вкус и аромат.

Имайте предвид: месодайните породи говеда се характеризират с това, че дават максимално възможно увеличение на живото тегло на единица фураж.

Вкусът и качеството на месото също зависят от

технологията на угояване:

колкото по-добър е фуражът, толкова по-качествено е месото.

Месо с отлично качество се получава при интензивно угояване, като се използва голяма част от зърнени фуражи (особено царевица) в диетата, както и протеинови фуражи.

За различните видове животни са разработени оптимални схеми за хранене на различни фуражи по време на угояване и преди клане.

Вкусът и качеството на месото също зависят от пола, възрастта, маслеността, условията на хранене и отглеждането на животните.

Разпределете месото на мъжки, женски и кастрати.

Внимание! По-ценно е месото на кастратите и женските. Месото на некастрираните мъжки има по-лош вкус, често има нежелан специфичен мирис и е по-жилаво.

Степента на твърдост на месото, местоположението на мазнините в него, количеството съединителна тъкан с ниска хранителна стойност зависи от възрастта на животните.

Важно! С възрастта на животните

твърдостта на месото се увеличава, цветът на мазнините и мускулите се променя.

Тлъстината на животните се характеризира с развитието на мускулите и отлагането на мазнини.

  • Морфологичният (съотношението на отделните тъкани) и химичният състав на месото зависи от тлъстината, вкус и аромат на месни продукти.
  • Храненето на животните (видът на фуража и особено количеството му) оказва влияние както върху тяхната тлъстина, така и върху химичния състав на месото.