Производителите от Видинско разрушават мита за най-западналия регион в Европа

Земеделието във Видинско е на много добро ниво. Със сигурност отдавна митът за Северозападна България, че е най-западналата част на страната ни, поне в този случай, не е верен. Тук има много модерни стопанства, които са оборудвани със съвременна техника, земята се обработва почти изцяло, прилагат се иновативни технологии, получават се много добри стопански резултати.

Ние работим в регион с демографски срив, но както се казва „камъкът си тежи на мястото", казва Александър Александров, първият председател на Видинския съюз на зърнопроизводителите. "Нашата област е доста пъстра като дадености, така че земеделците имат различно поле за изява. Районът е прекрасен, той е екологично чист, имаме Дунав, Стара планина, реки, в близост до Европа. И макар че все още сме най-изостанали в икономическо отношение, то правим едно добро земеделие, а можем и още по-добро. Мисля, че има възможност за развитие на много дейности, като IT технологии, а и бизнеси от различно естество. Аз съм умерен оптимист и мисля, а и се надявам, в следващите 10-15 години, или малко повече, Северозападна България да стане атрактивно място за живеене", коментира Александров.

"Важно е земеделците да работим в посока диверсификация на културите, за да отговорим на климатичните условия, които се променят непрекъснато. Населението намалява, но трябва да се стремим към механизация на процесите в сектора. Всеки трябва да направи избор и да намери най-доброто решение за стопанството си. Важно е да знаем, че промените са неизбежни и трябва да сме готови да отговорим на всички тези предизвикателства, които ни поднасят климат, икономика, политика", смята Александров.

Преди 15 години 27 земеделски производители се събират, за да учредят Видинския съюз на зърнопроизводителите. Идеята идва по време националните протести през 2009 г., свързани с акциза на горивото. Така тогавашните протестни действия съвсем резонно обединяват производителите от района да се организират в сдружение. В момента във Видинския съюз членуват 57 земеделски стопанства. Нормално през годините има производители, които напускат, но и много нови, които се включват в него. ВСЗ е член на Националния съюз на зърнопроизводителите, като активно участва в дейността му.

Днес, 15 години по-късно, за съжаление, ситуацията не е много по-различна. Земеделците не само у нас, но и в цяла Европа протестират, за да защитят правото си на достойна работа.

Нашият съюз непрекъснато увеличава членовете си, споделя Жечко Андрейнски, председател на Видинския съюз на зърнопроизводителите. В него се включват различни по-размер стопанства, като преобладаващи са по-малките и средни производители, но има и по-едри. Това показва, че макар и да има различия, интересите на производителите могат да се „срещнат", да се работи заедно, да се отстояват правата и да се решават проблемите.

Още за зърнопроизводството в Северозападна България четете в новия брой на в. "Български фермер" от 26 февруари - 3 март