Едва 200 са останалите животни от уникалната българска порода, след африканската чума фермите още не могат да се възстановят

Източнобалканската свиня и нейните кръстоски ще могат да се отглеждат пасищно на открито в оградени терени. Тази възможност е предвидена в проекта за изменение на Наредба №6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от Източнобалканската порода и нейните кръстоски.

Документът съдържа редица изменения на действащата нормативна уредба, които се правят с цел да се увеличават възможностите за отглеждане на свине от тази порода. Новите правила следва да създадат условия за съхранение на породата, да спомогнат за създаване на тенденция за постепенно увеличение броя на отглежданите животни и да доведат до подобряване на мерките за биосигурност в обектите.

Действащата към момента нормативна уредба в голяма степен не отразява спецификите на отглеждането на свинете от тази порода, посочва зам.-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев, който е автор на доклада с мотивите за промените. На практика в страната към момента са останали едва около 200 броя животни от тази уникална българска порода, след като Африканската чума по свинете унищожи по-голямата част от поголовието. Болестта нанесе значителни икономически щети на собствениците и ползвателите на ферми с такива свине и впоследствие обектите не възстановиха дейността си.

Тъй като законодателството на ЕС не регламентира изисквания за отглеждане на породи свине на открито, българските власти са проучили как това се прави в Испания, Португалия и Румъния. Така са установили, че в повечето държави откритото отглеждане на свине е забранено, а там където е позволено, има определени конкретни условия, като например изисквания за наличие на двойни заграждения с определена височина, наличие на електропастир, определена гъстота на животните и конкретни мерки за биосигурност в тези обекти.

Отглеждането на свине от Източнобалканската порода се допуска след получаване на писмено разрешение от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните в зависимост от епизоотичната обстановка по отношение на заразните болести по свинете и след писмено съгласуване с директора на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

При обособяване на затворено пасище стопанинът трябва да постави двойни заграждения, които не позволяват излизането на свинете. Използваните съоръжения и инвентар трябва да бъдат изградени от материали и по начин, позволяващи цялостно и ефективно почистване, дезинфекция и дезинсекция.

На изхода на фермата трябва да има помещение или място за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства.

Още за отглеждането на черните прасета и 16 специални страници за агробизнес четете в новия брой на в. "Български фермер" от 19-25 февруари