Скъпи читатели, Трифон Зарезан е закрилникът на всички вас, българските лозари и винари.

Зарежете старателно лозите и полейте с вино, че много грозде да ви се роди и много хубаво вино да се направи от него.

Народното поверие още гласи и повече винце да се изпие, че да е по-голям берекетът през новия лозарски сезон.

Свети Трифон да дойде и във вашите лозя и да ги благослови, за да бъдат плодородни.

Трифон Зарезан всъщност открива и новия сезон за всички земеделски дейности, затова нека тази година да има богата реколта за всички градинари.

За разлика от обикновените овошки, лозата може да произвежда грозде по протежение на всичките си разклонения.

Преди подрязването тя може да има до 300 плодоносни пъпки, всяка от които представлява грозд. Известно е, че ако лозата остане неподрязана, броят на гроздовете ще стане толкова прекомерно голям, че циркулацията на хранителни вещества, минерали и вода ще се затрудни. И в крайна сметка заложените гроздове няма да оцелеят и повечето ще окапят преди края на сезона.

Целта на подрязването е да се получат не максимални, както мнозина искат, а оптимални добиви от грозде, като по същото време се поддържа общото здраве на асмата.

Какво трябва да знаем

  • Количеството излишни пръчки се определя от жизнеността на асмата, за да е резитбата балансирана.
  • Започва се от едногодишните пръчки. Повечето се отстраняват и остават само онези, които догодина ще се превърнат в плодоносни.
  • Обичайно се избират онези, които са на най-голямо разстояние едни от други и имат възможно най-голям брой „очи", притежаващи потенциала да станат гроздове.
  • На вид едногодишните пръчки са червеникавокафяви на цвят, не по-дебели от молив, а по-старите са грапави и сиви.
  • Броят на плодоносните пръчки зависи от това колко силна е асмата и какво пространство заема в градината или двора.
  • Когато се преброят пъпките, да се включат в сметките и по-старите части на асмата. Ако пъпките са над 60 на брой, това сериозно може да натовари лозата.

Основни принципи

Винаги се премахват онези пръчки, които са изсъхнали, счупени, болни или непродуктивни.
Отстраняват се и онези, които растат далеч от стъблото.

Смисълът на подрязването е както да насочваме посоката на растежа, така и да я ограничаваме, за да дадем шанс на всички гроздове да получават еднакво количество вода, слънчева светлина и хранителни вещества.

Когато се реже, трябва да се избере коя пръчка да бъде плодоносна за тази година и коя – за следващата. За тази година например могат да се оставят пръчките с по 10-12 пъпки, а за следващата – тези, които имат по две пъпки.

При различните видове асми

Ако имаме две различни асми, може да забележим, че един и същи метод на подрязване може и да не работи еднакво при двете растения.

Причината е, че всеки вид и сорт, може да има различна формировка и различни нужди.

Винените се нуждаят от 20-30 пъпки на плодоносна пръчка, а десертните може и до 80 броя да стигнат.

Какви почви са подходящи

за отглеждане на различните сортове

Всяка почва е повече или по-малко подходяща за определено направление в лозаро-винарството и би трябвало всеки един стопанин да се съобразява с това.

С тази особеност е хубаво да се съобразяваме още, когато създаваме едно лозово насаждение. Въз основа на опита на практиката и научните изследвания може да се дадат следните препоръки:

Почви за производство на червени вина

За отглеждане на лози за производство на червени вина най-подходящи са умерено влажните, добре аерирани почви с добър топлинен режим.
Почвите трябва да съдържат умерено количество хумус (не повече от 3%) и достатъчно желязо, фосфор и калий.

От разпространените у нас почви на тези изисквания отговарят различните подтипове черноземни почви, формирани предимно на льосова основа, тъмносиво-кафявите и канелените горски почви. Те се срещат в много райони на страната.

За висококачествени, добре обагрени червени вина за предпочитане са почвите с по-високо съдържание на глина.

Почвен комплекс за бели вина

За отглеждане на лози за производство на бели вина с високо качество най-подходящи са скелетните, песъчливи и глинесто-песъчливи почви с лек механичен състав, с ниско съдържание на хумус (под 2%), но добре запасени с фосфор и калий, разположени на речни тераси и крайбрежни склонове.

Предпочитат се по-светлите почви.

На тези изисквания отговарят алувиалните и делувиалните почви и някои канелени почви, формирани на глинесто-песъчливи материали, каквито има в района на Варна, Бяла, Карлово, Карнобат, Поморие и др.

За получаване на фини трапезни вина за наливане в бутилки най-подходящи са лесно затоплящите се и проветриви почви с високо съдържание на чакъл, значително количество ситни глинести частици и високо съдържание на карбонати (15-20%).

За отглеждане на десертно грозде

Отглеждането на лози за производство на десертно грозде има по-големи изисквания към почвата. Предпочитат се по-дълбоки и свежи, но не тежки и сбити почви.

Те трябва да са с по-богато хумусно съдържание (3-4%), с добра водозадържаща способност. Освен това трябва да бъдат осигурени с карбонати (до 10-15%) и с достатъчно фосфор и азот.

Леките песъчливи почви може да се използват за производство на десертно грозде, за предпочитане ранно, но само при условие, че се напояват и се торят по-обилно.

За десертните сортове лози са подходящи повечето от черноземните - карбонатни, типични и излужени, както и някои канелени горски почви. Благоприятни почви за тези сортове има край Дунав и в района на Плевен, Горна Оряховица, Чирпан, Пловдив, Пазарджик и др.

Ако почвата е черноземна, Болгар е един от предпочитаните сортове за десертно грозде. Заради големия си размер и рехави зърна се оставят по-малко пъпки на плодна пръчка.

От винените пък Мерло обожава леки почви и проветриви градини.

За червени вина най-подходящи са умерено влажните, добре аерирани почви с добър топлинен режим
За червени вина най-подходящи са умерено влажните, добре аерирани почви с добър топлинен режим
За бели вина са добри скелетните, песъчливи и глинесто песъчливи почви с лек механичен състав
За бели вина са добри скелетните, песъчливи и глинесто песъчливи почви с лек механичен състав
За десертните сортове да се предпочитат по-дълбоки и свежи, но не тежки и сбити почви
За десертните сортове да се предпочитат по-дълбоки и свежи, но не тежки и сбити почви