Записите на броя соматични клетки в издоеното мляко не е загуба на време за млечните ферми, но в много стопанства то не се извършва редовно. Въпреки че стопаните, които не отчитат този показател на млякото, вероятно имат основателни причини за това, значението на тази дейност не може да бъде оспорено.
Контролът на броя на соматичните клетки при всяко млечно животно в стадото е важен в контекста на променящите се разпоредби за начина, по който се използват антибиотици във фермите. Също така е важно да знаете как се развиват отделните крави в стадото.

Преброяване на соматичните клетки

Контролът на броя соматични клетки може да ви се струва значително предизвикателство и реално най-вероятно това е така за много фермери, но след като проблемните крави бъдат идентифицирани, предизвикателството става много по-лесно, защото тогава ще знаете точно за какво да внимавате. Въпреки че много стада все още не са започнали да се отелват, записването на броя соматични клетки в млякото – около 60 дни след отелването на първата крава – е важна стъпка в разбирането на този показател във вашата ферма. Първо - можете да определите дали е имало ефект от усилията ви за лечение на сухостойните крави, които са имали инфекции в края на последната лактация.

Тези записи също така позволяват да бъдат идентифицирани онези крави, които са развили инфекция през сухостойния период, и потенциално да бъдат лекувани, преди да се стигне до клиничен случай. Трябва да действате според информацията, която получавате от записите на млякото. Крави, които са имали проблеми с броя на клетките по време на последната лактация и чийто брой клетки остава висок по време на тази лактация, трябва да бъдат умъртвени, за да защитите незаразените животни в стадото и да предотвратите разпространението на инфекцията.

Записи на млякото

Тези ранни записи на млякото са полезни също така с цел идентифициране на кравите в най-добра форма, които след това могат да бъдат използвани за заместители в стадото. Развъдните програми в много стада се развиха така, че производството на излишни заместители на млечните животни вече е в миналото за мнозина фермери, тъй като тенденцията е към свиване на поголовието от млечни животни в национален мащаб и намалява необходимостта от поддържане на голям брой млечни юници.

Трябва да се развъждат заместители само от най-добрите крави в стадото, за да се получи най-бързото увеличение на печалбата от генетиката. В останалата част от стадото трябва да се използват бикове с висок индекс на говеждо месо от животни в млечното направление, при които има добър баланс по отношение на трудностите при отелване и кланичното тегло – за да се гарантира, че се произвежда теле от млечно говедо с добро качество.

Подгответе животните за предстоящата паша

Въпреки че за много ферми пашата все още предстои, важно е да сте готови да изведете кравите, когато условията позволяват това. Отелването тепърва предстои в някои ферми, а при онези, в които вече е започнало, кравите засега остават в обора. Въпреки че може да има още няколко седмици до извеждането на животните на паша, необходимо е да започнете да обикаляте пасищата и да определите какво е средното обезпечение на животните със затворени пространства за паша. Сега е добра възможност да се подготвите, преди да сте станали прекалено заети по-късно.

Пашуване

Започнете, като попълните план за пролетно ротиране - това ще ви помогне, когато разпределяте трева за вашите крави всеки ден и ще се уверите, че няма да завършите първия период на паша твърде рано. Най-малко през първите няколко седмици силажът вероятно ще остане в диетата, но включването на трева в менюто на кравите и осигуряването на паша е жизненоважно. Целите за паша за пролетта са 30% до 1 март; 65% до 17 март; и 100% до началото на април. Изпълнението на тези цели се забавя с около 10 до 12 дни за фермите във влажни райони.

Достатъчно е първата паша да е в ограждения с лека тревна покривка, тъй като отелените крави ще са малко на брой и необходимото количество трева за изхранването им също ще бъде малко. Прясно отелените крави консумират малко сухо вещество, така че леките покривки трябва първо да се изпасат, за да се въведе отново трева в диетата и да се предотвратят загуби. Пашата на по-тежките животни трябва да се отложи, докато значителен процент от стадото не се отели, апетитът им се повиши и метеорологичните условия се подобрят. Надеждата е, така да се постигне минимално разхищение на трева.

Техническо обезпечение
Необходимо е също така да проверите дали захранването с ток на електрическите пастири все още е на добро ниво и дали няма прекъсвания в захранването на някое от загражденията. Това се отнася особено за старата техника. Използването на свински опашки може да помогне срещу разхищението на трева, предотвратяват попадането на отпадъци и предпазват загражденията от повреда. Проверете дали всичките свински опашки са в добро работно състояние и дали проводникът все още поддържа захранването с ток. Старите проводници може да се повредят и да не поддържат протичането на ток.

С приближаването на отелването направете

оценка на телесното състояние на кравите

Тъй като отелването трябва да започне във фермите, време е да направите нова оценка на телесното състояние на своите крави. По време на сухостойния период животните трябва да влязат в добра кондиция преди отелване и навлизане в нов период на лактация. Когато една крава навлезе в лактация, тя естествено загубва известна кондиция. Това се дължи на повишените енергийни нужди, които не могат да бъдат задоволени чрез прием на сухо вещество.

Изключително важно е да се направи правилната оценка на състоянието на животните преди отелване, тъй като това доказано намалява риска от метаболитни нарушения при тях. Прекомерно или недостатъчно кондиционираните крави представляват потенциален риск от проблеми по време на преходния период и тези проблеми, след това могат да окажат значително влияние по време на лактацията.

Кога се измерва телесното състояние

В идеалния случай телесното състояние на кравите трябва да се провери преди пресушаването на виметата и след това. Крави, които са по-леки от идеалното състояние, е трябвало да имат по-дълъг сухостоен период, който да им даде възможност да изградят кондиция. Тези крави трябва да бъдат проверени, за да се види дали тяхното телесно състояние се е подобрило и дали тяхното състояние при отелване ще бъде правилно оценено.

Различни може да са причините, кравите да не успяват да натрупат достатъчно кондиционно тегло по време на сухостойния период. Такава причина е например липсата на подходящо място за хранене или тормозът от други животни в обора. Тези крави, заедно с всички други животни, които са с твърде ниска кондиция, трябва да бъдат отделени от основното стадо и да им бъде дадено предимство в грижата.

При отелването е добре кравите да имат кондиционен резултат между 3,0 и 3,5. В идеалния случай повечето крави трябва да са сравнително близо до тези стойности, тъй като те ще наддадат малко на тегло от сега до края на отелването в средата на февруари. Еднакво изложени на риск от метаболитни нарушения и проблеми с отелването са кравите, които са прекомерно кондиционирани.