Дърветата растат без големи проблеми, дори в планинските райони

Ябълката е сред овощните видове, които са сравнително непретенциозни и могат да се отглеждат в цялата страна. Тя се нуждае от по-малко топлина в сравнение с повече от останалите овошки, а в периода на покой понася по-добре ниските температури.
Разбира се, обаче това не означава, че при отглеждането й овощарите не трябва да се съобразяват с изискванията на вида към факторите на средата.

Основни изисквания:

  • Ябълката е сред най-студоустойчивите видове, издържа до минус 30 градуса. Естествено, това зависи и от запасеността на дръвчето с хранителни вещества, както и от резките температурни колебания през зимата и продължителността на задържане на ниските температури.
  • Видът не понася високи летни температури. При сухо и горещо време е възможно да се получат слънчеви пригори по листата и плодовете, които пък не могат да се съхраняват продължително време.
  • Ябълката е сравнително взискателна към светлината. По-доброто огряване влияе върху по-равномерното оцветяване на кожица на плодовете.
  • Видът е влаголюбив. Дори и в месторастения, където има повече валежи, каквито са планинските, е препоръчително дръвчето да се напоява, за да се осигурят по-качествени плодове.
  • Ябълката може да се отглежда на почти всякакви почви. Препоръчително е обаче те да са плодородни, добре аерирани, с по-дълбок почвен хоризонт. Най-подходящи са глинесто-песъчливите и песъчливо-глинестите, но също и алувиално-ливадните, канелени, черноземи и др.

Не са подходящи тежките глинести, които задържат водата и са с лош въздушен режим.

  • За планинските райони за предпочитане е да се засаждат сортове, които са присадени на силнорастяща (семенна) подложка.

Стари сортове

Изборът на сорт също е от значение. В по-старите ябълкови градини се срещат сортове, които са изключително подходящи именно за планинските райони. Те са родовити, плодовете им са с добри вкусови качества, с продължителна съхраняемост и с устойчивост на болести. Така че градинарите, които успеят да си намерят такива сортове, е препоръчително да се купят от тях.

Растителна защита

Всички овощни видове се нуждаят от редовна растителна защита. Обикновено се провежда редовна борба срещу икономически най-важните болести и неприятели.

За ябълката това са брашнеста мана и струпясване от болестите, а от вредителите – ябълков плодов червей, листни въшки, миниращи молци, листогризещи гъсеници и завивачки и някои други в зависимост от условията за развитието им през периода.

.