Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) официално откри на 4 декември Международна година на камилите 2024 в централата си в Рим, за да признае и отбележи жизненоважния принос на тези животни за поминъка, продоволствената сигурност и храненето, стана известно от интернет страницата на Организацията.

Камилите, включително бактрийските и едногърбите камили, дивите камили, както и южноамериканските, като опитомени лами и алпаки, дивите викуни и гуанако, играят ключова роля в различни екосистеми. Те са особено важни в пустинните и планинските райони, където са неразделна част от поминъка и традиционните практики на местните общности, предаде БТА.

На събитието по откриването генералният директор на ФАО Ку Донгю подчерта културното и екологично значение на камилите.

"Дори и при най-екстремните климатични условия те произвеждат мляко, месо, фибри и органични торове и осигуряват транспорт, повишавайки продоволствената сигурност, храненето и поминъка, като същевременно помагат за опазването на крехките екосистеми. Камилите също така изграждат устойчивост на въздействието на климатичната криза – особено в планините и сухите земи и могат да допринесат за трансформацията на агрохранителните системи", каза той.

По думите му Международната година на камилите е чудесна възможност да се подчертае и оцени икономическото, социалното и културното значение на камилите по целия свят – особено силно при уязвимите общности.

Камилите, жизненоважни за милиони домакинства в над 90 страни, произхождат от Америка от преди 45 милиона години. Служейки като работни животни, те подкрепят коренното население и местните общности в планините на Андите в Южна Америка, както и в пустините на Африка и Азия. Двугърбите и едногърби камили например, известни като "корабите на пустинята", са от решаващо значение за номадския живот в сухите земи.

Годината се стреми да повиши световната осведоменост за многостранната роля на камилите не само като източници на фибри, мляко и месо, но и като устойчиви участници в местните икономики. В предизвикателни среди камилите са незаменими заради способността си да издържат на тежки условия и да предоставят решаваща подкрепа на общностите.

В допълнение към признаването на икономическото, социалното и културното значение на камилите, Годината ще насърчи правителствата и заинтересованите страни да инвестират повече в сектора на камилите. Това включва програми и проекти за насърчаване на устойчивия поминък навсякъде.

По-голямата подкрепа за сектора на камилите може да ускори напредъка към постигане на целите за устойчиво развитие, особено тези, свързани с нулевия глад, изкореняването на крайната бедност, овластяването на жените, устойчивото използване на сухоземните екосистеми и опазването на крехката среда.

Международната година беше предложена от правителството на многонационалната държава Боливия и одобрена от Общото събрание на ООН през 2017 г. Южноамериканската страна и Саудитска Арабия ще играят ключова роля в нейното прилагане.