Нов разсадник, оборудван с автоматизирана поточна линия за производство на контейнерни фиданки, бе открит край гр. Гоце Делчев.

Разсадникът е изграден от Югозападното държавно предприятие, а производственият капацитет е над 1,5 млн. фиданки за залесяване годишно. Обектът ще осигури нови работни места, изграден е по европейски проект за подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата Натура 2000.

Произведените контейнерни фиданки показват висок процент на прихващане, устойчиви са към въздействията на климатичните промени, могат да се съхраняват и залесяват целогодишно, което осигурява по-голяма оперативност и ефективност при изпълнение на дейностите по залесяване.

Символичният старт на работата беше даден от инж. Валентин Чамбов, директор на ЮЗДП, в присъствието на зам.- кмета на община Гоце Делчев Валери Сарандев, директорите на горските стопанства в Гоце Делчев и Гърмен, както и експерти от Предприятието и горски служители.

Откриха нов разсадник за контейнерни фиданки край гр. Гоце Делчев.
Откриха нов разсадник за контейнерни фиданки край гр. Гоце Делчев.