С иновативни продукти и технологии за растителна защита и хранене на културите, съобразени с новите изисквания, отговаря агроиндустрията

БАСФ  

Няколко са продуктите, на които ще акцентира фирмата ни през новия сезон, съобщи Върбан Върбанов, търговски мениджър за Южна България. Ето и някои от тях:

 • Систива® 333 ФС е напълно системен фунгицид за третиране на семена от житни култури срещу почвени и листни болести. Продуктът се поема чрез семенната обвивка, като унищожава заразата върху нея и в зародиша на семената, а с нарастването се разпространява в него. По този начин растенията са предпазени в първите етапи от тяхното развитие. Продължителността на действие може да достигне няколко месеца.
 • Ревизол® е единственият триазол с FlexiPOWER молекула, която се свързва 100 пъти по-силно с целевия ензим на патогена. Резултатът е по-добър контрол на заболяванията. FlexiPOWER молекулата има специфична връзка – изопропанолов линкер, който приема формата на „кука" при свързване с целевия ензим на гъбния патоген. Веднъж навлязъл в листа, продуктът остава като богат вътрешен резервоар за постепенно освобождаванe и дълготрайна защита от 6 седмици. Ревизол®

притежава изключителна ефикасност

срещу повече от 80 гъбни болести,

включително икономически важни и в над 40 култури.

 • Архитект е растежен регулатор и фунгицид в слънчоглед. Продуктът се поема от всички зелени части на растението. Регулаторното действие на Архитект® се постига от комбинацията на активните вещества, които след третиране се придвижват из цялото растение, блокирайки биосинтеза на гиберелините – растителни хормони, които имат основна роля при растежа на клетките, а същевременно и цялостното нарастване на растението във височина. В резултат на това инхибиране, растението насочва растежната си сила към образуването на по-голяма коренова система, по-плътни и удебелени стъбла и по-едри пити. По този начин от една страна Архитект® подобрява устойчивостта на растенията срещу пречупване на стъблата и кореново полягане, а от друга –

повишава потенциала за добив

като увеличава размера на питите

Контролът на болести се постига в резултат на спиране преноса на енергия, което води до нарушаването на редица биохимични процеси, а оттам и до невъзможност за покълването на спорите и растежа на мицела. Физиологичното действие се изразява в подобряване на фотосинтезата за сметка на дишането, засилване действието на нитратредуктазата, както и потискане образуването на етилен. В резултат на това растенията преодоляват по-благоприятно стресовите фактори на околната среда.

 • Серифел® е нов продукт на компанията, който се прилага при разнообразни култури, включително ягодоплодни. Serifel ® е биологичен фунгицид, който образува защитен щит около растението, осигурявайки широкоспектърен контрол на болести с множество начини на действие. Когато се използва като част от интегрирана програма за управление на болестите, продуктът предоставя на производителите уникално решение за справяне с предизвикателствата във веригата на стойността на производството на храни. Той има благоприятен токсикологичен и екологичен профил, което го прави много безопасен за потребителите, околната среда и водите, което позволява по-голяма гъвкавост през целия цикъл на отглеждане.

Синджента 

Земеделските производители, които искат да са в как с иновациите, а също и да постигнат рентабилно производство, могат да се възползват от Cropwise Operations или от отделните й компоненти, каза Ненчо Рогов, експерт дигитално земеделие в компанията.

Cropwise Operations събира, анализира и предоставя прецизна информация, която

помага да се вземат оптимални решения

за управление на едно земеделско стопанство

Това е многокомпонентна система, като всеки един компонент представлява едно звено в работата на стопанствата, независимо от размерите им, като обхваща агрономическата, техническата, документалната част, изписване на горива, резервни части,продукти за растителна защита, администрирането към държавните институции.

Cropwise Operations е световен продукт, който оперира в над 76 държави по света. Достатъчно пластичен и успешно адаптиран към конкретни условия.

Над 9 млн. сигнала са подадени от Cropwise Operations към потребители. Това могат да бъдат както резки промени в индекса на вегетацията на конкретно поле или превишаване скоростта на трактора, информацията може да е свързана с достигане на определен брой моточасове или необходимост от профилактика на определена машина, изтичане на договор. Всички тези сигнали могат да бъдат от различно естество и концентрират вниманието към определен проблем, без да се налага да се стои постоянно пред монитора на компютъра.

Суми Агро 

Фирмата разполага с едно от най-богатите портфолиа от продукти за биологично производство, подчерта Стефан Топалов, търговски директор за Южна България.

 • Базиктек SQ6 е биологичен нематоцид, бектерицид и фунгицид. Продуктът е частичен почвен стерилизатор, който е ефикасен срещу нематоди, гъбни и бактериални фитопатогени. Може да се използва за листно и почвено приложение, както и за третиране на семена. Базиктек SQ6 е приложим в биологичното производство.

Базиктек е с ефект на инсектицид, акарицид и фунгицид. Активното му вещество е филтриран воден екстракт, получен чрез мацерация и смесване на два вида коприва. Базиктек е високотехнологична формулация от основни вещества с доказани фитосанитарни свойства. Употребата му намалява появата и честотата на заболяванията на растенията. Това позволява да се ограничат приложенията на синтетични продукти за растителна защита, което от своя страна

намалява негативното въздействие

върху околната среда

Базиктек е продукт с широк спектър на действие за защита на растенията. Екстрактът от коприва е с подхранващо, инсектицидно, акарицидно, бактерицидно и фунгицидно действие. Контролира неприятели като листни въшки, листни бълхи, молци, акари, както и заболявания като мана, брашнеста мана, сиво гниене, листни петна и др. Той е органичен биоразградим продукт, идеален за производство на култури без остатъци.

 • Кайзен е иновация от компанията. Продуктът е с течна формулация с високо съдържание на глицин-бетаин, известен като най-мощния осморегулатор и антистрес агент, в комбинация със специален патент, благодарение на които растенията са по-устойчиви на суша, която става все по-голям проблем с всяка изминала година. Продуктът се прилага листно, препоръките за фаза са съобразно културата, която се третира, но най-общо казано се прилага тогава, когато се очаква да настъпи суша.

Кортева Агрисайънс 

Компанията предлага различни решения за контрол на икономически важни вредители, подчерта Иван Дражев, маркетинг мениджър Балкани и продуктов мениджър. От няколко години налагаме в практиката нови активни вещества, които са с различен механизъм на действие.

 • Лумисена™ е фунгицид за третиране на семена. Продуктът е под формата на течен суспензионен концентрат. Лумисена™ осигурява изключително ефективен контрол срещу обикновена мана в ранните стадии от развитие на слънчогледа, като предпазва развитието на кореновата система и спомага за здравословното и равномерно поникване на растенията.

Лумисена™ съдържа ново активно вещество Zorvec™, което е от нова химическа група. Има нов, абсолютно

различен механизъм на действие от досега

прилаганите в практиката аналогови продукти

С комбинирано контактно, предпазно, пълно системно (акропетално и базипетално) и лекуващо действие е.

 • АРТЕМИД® ФС е нов продукт, инсектицид за контрол на телени червеи и сиви червеи. С продукта се третират семена на слънчоглед, предлагани от фирмата.
 • Лумипоза 625 ФС е инсектицид под формата на течен суспензионен концентрат със системно и контактно действие, предназначен за третиране на семена. Контролира смучещи и гризещи насекоми. След като приемат продукта заедно с храната, насекомите престават да се хранят и загиват след 24-60 часа в зависимост от техния вид.

Лумипоза 625 ФС е с активно вещество от нова химическа група (anthranilic diamide). Има нов механизъм на действие - блокира мускулните контракции на неприятелите, вследствие на което спират да се движат, парализират се и загиват. Осигурява бърза и надеждна защита на растенията срещу важни неприятели в ранни фази от поникване до фаза 6-8-и лист. Спомага за по-интензивно развитие на младите растения, благодарение на допълнителен физиологичен ефект. Не влияе негативно върху кълнителната енергия и кълняемостта на семената.

В продуктовата листа на компанията са включени и биологични продукти:

 • Утриша® N е биостимулатор. Съдържа фотосинтетична бактерия Methylobacterium symbioticum, която е селектирана заради

отличните си способности да произвежда и

осигурява азот в усвоима форма за културите,

дори в прецизни земеделски технологии и е с доказана ефективност във всички полски култури.

 • N-Лок® е азотен стабилизатор. Ролята му е да задържа азота в зоната на кореновата система на културите, като по този начин се осигурява по-добро усвояване на азота и увеличаване на добива от декар.
 • Кинсидро™ Гроу е биостимулатор. Гарантира по-високи добиви при житни култури, царевица, слънчоглед, рапица и други.

Опора Заден 

Иновативни практики за контрол на вредители бяха акцент в презентацията на Борил Николов, управител на фирмата.

Мониторингът е в основата на добрата стратегия, подчерта специалистът. Затова и се обръща голямо внимание на различните методи за проследяване на вредителите. За целта могат да се използват капани, феромонови уловки, лепящи плоскости и т.н.
За култивационните съоръжения от решаващо значение са т. нар. бамбуси, които осигуряват качествено опрашване на растенията в тях.

Панамин 

Нашата компания предлага ново поколение биостимулатори и добавки за селскостопански животни, каза Анна Мирчева, регионален представител. Съчетанието на изпитаните формули – осигуряват цялостна технология за листно подхранване и стимулиране на културите. Комбинациите от микронизирани суспензии от вулканични скали и биостимулатори на база аминокиселини, екстракти от водорасли, торф, макро – и микроелементи, допринасят за повишаване на имунният отговор на растенията и достигане на максималния им потенциал.
Panatop е сред акцентите в продуктовата листа на фермата. Предлагат се различни разработки: Panatop Fulvic MAX, Panatop START, Alga MAX, Fulvic D и др.

А прилагайки Panatechnology, земеделските производители могат да се гарантират балансирано хранене на културите.