Ако ще засаждате няколко реда дръвчета, трябва да съобразите най-доброто им разположение. Подходяща посока е север-юг, защото така те най-добре се огряват от слънцето.

Разстоянието на засаждане при ябълковите сортове, присадени върху слабо растящи подложки - М 9 и ММ 106, е 3,5–4 м между редовете и 1,5–2 м в реда.

При по-силно растящите сортове - на подложка ММ 106 и ММ 111, разстоянието между редовете трябва да бъде 4,5–5 м, а в реда – 2,5–3 м.