По данни на EastFruit през последните пет години Египет е удвоил износа си на замразени ягоди за пазара на ЕС и е продължил да увеличава износа си и през тази година. През първите седем месеца на тази година износът на тези ягоди в замразена форма от Египет за страните от ЕС е достигнал рекордно ниво.
От януари до юли 2023 г. в страните от ЕС са внесени общо 95 000 тона египетски ягоди в замразен вид, което е с 5% повече от същия период на предходната година и един път и половина повече от средното за предходните пет години! Въпреки това само през май и юни тази година износът от Египет за ЕС е бил по-нисък от този през миналата година, докато през останалите месеци значително я е надвишавал.

Трябва да се отбележи, че през миналата година Египет е осъществил почти две трети от вноса на замразени градински ягоди в ЕС от държави, които не са членки на ЕС. Самият ЕС е най-големият пазар за продажби на замразени градински ягоди в света, а вносът на този продукт е достигнал 207 хил. тона през 2022 г. През първите седем месеца на 2023 г. обаче общият внос в ЕС е намалял до тригодишен минимум, възлизайки на 135 хил. тона.

Египет и Мароко остават двете ключови държави износителки на замразени ягоди за ЕС. Делът на Мароко обаче активно намалява и през 2023 г. вероятно ще достигне минималния за последните години Например от януари до юли тази година Мароко е изнесла само 31 000 тона замразени ягоди за страните от ЕС, което е повече от три пъти по-малко от доставките на Египет. Юли е месецът, в който износът на замразени ягоди от Мароко за ЕС намалява, докато периодът на сравнително активни доставки от Египет продължава до октомври-ноември.

Делът на други държави извън ЕС в структурата на вноса остава сравнително малък. За първите седем месеца на тази година страните от ЕС са внесли 3,4 хил. тона замразени ягоди от Турция, 3,3 хил. тона от Сърбия и 1,6 хил. тона от Украйна. Обемите на доставките от всяка от останалите страни не надхвърлят хиляда тона.