От торене до торене има разлика спрямо различните нужди на културите, тяхното развитие в определения сезон, физико-химичните свойства на почвата, налични количества минерален азот в почвата, вече извършвани торовнасяния и агрохимични анализи и т.н. Торенето наесен обикновено подпомага презимуването на многогодишни култури, като ягоди, лозя, овощни дървета, някои видове зеленчуци и други. Това е благодарение на съдържанието на фосфор, калий, магнезий, калций и др. в тора. При наличието на азот в състава, торовете трябва да се прилагат задължително до средата на септември, когато насажденията и посевите започват подготовка за зимата. Времето е подходящо за торовнасяне на около 20 см дълбочина при подготовка на площите за засаждане на маслодайна роза и азотно наторяване на кайсиите, особено при младите дръвчета. Къпиновите насаждения са претенциозна култура по отношение на торенето, макар такова да се налага на всеки две години от развитието им, имат ежегодна нужда от подхранване с азот (амониев нитрат за оптимални резултати).

Функционалността на агротехническите „помощници“ в тази на пръв поглед проста, но методична процедура, е съобразена с някои основни правила, например първо да се торят по-слабо развитите посеви, равномерно разпределение на материала, да се дава предимство на по-тежките почви, и да се завършва с по-леки, песъчливи. Също така е важно да се подхранват равните терени преди наклонените, като при последните не се тори, ако има снежна покривка, а в равнините може при до 10 см височина на задържалия се по повърхността сняг. Торачките и торовнасящите агрегати не се затрудняват да спазват тези условия, ако са правилно програмирани от операторите, което е лесна и бърза процедура предвид

съвременните технологии за контрол и

настройване на работата на машините

Линията торачки Primo, на италианския производител Maschio Gaspardo, се предлага в 3 версии – Primo M, Primo E и Primo EW. И трите са проектирани в крак с модерните тенденции за прецизно земеделие, като се различават в управлението на разпределението – първата е с ръчно такова, втората с непрекъснато електронно, а последната - с електронно управление и непрекъснато претегляне. Версиите E и EW се предлагат с ISOTRONIC и ISOBUS комуникационен протокол за връзка с бордовия компютър на трактора. При тези два модела са внедрени най-нови технологии за прецизно торене, посредством електронна везна и функции, като секционен контрол, презастъпване и контрол на променливата норма. Оборудването е стандартно като за всяка модерна торачка и включва монитор за управление на процесите, ISOBUS и навигационна система за връзка с трактора, кит за окрайчване, електронна везна, HD лопатки с размах до 48 м, сгъваем гюрук, LED осветление, надстройки с максимален обем до 4500 л, карданен вал или хидравлично задвижване вместо него и бърза смяна на дисковете за по-малко от минута.

Торачките Primo EW/ EW ISOTRONIC са с патентована система с двоен шибър за електронно задействане и спиране, който регулира потока, спирането и пускането. Така контролът е засилен и

загубите на продукт са минимални

Секционният контрол се дължи на три показателя, които го извършват едновременно: скорост на падане на продукта, точка на падане върху диска (drip point) и скорост на въртене на лопатките. Извършва се на 8 секции за конкретния модел, при който регулирането на drip point-а може да бъде механично или електронно, а ексцентричен вал задвижва електрически бъркалката. Постоянният поток на торачката е 640 кг/мин.

Друг ефективен продукт на българския пазар са немските торачки RAUCH (KUHN). Новаторството на тази марка се базира на правилно разчитане на понятията дозиране и разпределяне. Гамата ѝ торачки AXIS дефинира нови мащаби при тежките условия на работа в този клас. Те предлагат висока прецизност на разпръскване с техниката CDA, максимален комфорт на управление, ясна, и сигурна настройка на терминала, оптимална ефективност на разходите с High Speed Spreading (разпръскване при висока скорост). Електрониката впечатлява с последователността на менюто и резолюцията на дисплея, позволявайки

документирането на общо

до 200 работни процеса

и запаметяването на 20 различни вида тор. Електронна везна прецизно коригира и поддържа нормата на тороразпръскване чрез 100 замервания в секунда, независимо от терена и вибрациите. Навигационното управление позволява използване на функция за секционен контрол и автоматично елиминира припокриването на полето.

Моделите M 20.2, M/H 30.2, M/H 50.2 , от серия AXIS EMC/ EMC+W се делят на две спрямо задвижването – M-Drive и H-Drive, механично и хидравлично. Спрямо работната ширина и капацитета на полезния товар се делят на три, 20.2 побира 2 300 кг товар, 30.2 побира маса от 3 200 кг, 50.2 е с вместимост 4 200 кг. Механичните версии имат опция да се сдобият с дозиращата технология на хидравличните EMC, която регулира количеството на разпръскване, измервайки със сензор дебита на тор от всяка страна. Разпръскващият диск работи с 900 об./мин. Производителността на модел 50.2 се равнява на 12 кг/дка. Техниката за разпръскване CDA означава коаксиално регулиране на дозирането и задава сигурни практически мащаби в разпръскването при нормално или късно торене. Сервомоторът SpeedServo регулира електрически количествата и точката на подаване, посредством завъртане на дъното на бункера, зададено директно от кабината. Прецизността на разпръскване се запазва и при скорост над 20 км/ч. Системата GranuSafe щади гранулатите от тор, намалявайки нарушаването на тяхната структура и последващи загуби. Корекции на количествата могат да се правят в центъра за настройка CDA за секунди. Шибрите на торачките могат да се управляват по различен начин. При вариантите К и D отделните шибри на разпръскващото устройство се управляват от хидравлични цилиндри с единично или двойно действие и затваряне на лявата и дясната страна поотделно. При вариант С обслужването става, чрез електрически сервомотори. Вариант EMC е с електронно управление, зависещо от скоростта на движение и дозировката на тора. Вариант EMC + W e наличен единствено за модел 50.2 и е с везна за оставащото количество, а при вариант Q се използва QUANTRON-A, зависещо от скоростта на движение. Това е интелигентна система, която предлага разширяване на GPS контрола, чрез приложенията CCI и превключване OptiPoint за повече прецизност и по-малко загуби в обръщателната лента. Интерфейсът позволява документиране на работните данни за до 200 парцела земя, управление на всички работни функции, като адаптиране на работна ширина, регулиране на количества

автоматика на дозиране на дебита при

променяща се скорост на движение,

така че предварително зададената норма да остане постоянна.

AXIS TWS 85.1 е подходящ за работа в големи площи и чудесен спътник на моделите от серията AXIS EMC, създавайки конфигурация с оптимални сила на действие, прецизност на разпръскването, малък натиск върху почвата. С тази комбинация фермерите могат да се възползват от всички предимства на марката едновременно: EMC автоматика за дозиране, GPS Control, VariSpread pro и OptiPoint. Претоварването се осъществява напълно автоматично, електрониката включва ISOBUS или QUANTRON-A, задвижването може да бъде механично или хидравлично. Максималната маса на полезният товар за транспортиране достига 8 160 кг, а скоростта на движение – 40 км/ч.

Торачките Bogballe са датско производство,. Сериите M и L предлагат ръчен, автоматичен и напълно автоматичен режим на управление на прилежащите им модели, като автоматичните се базират на Calibrator Trotz, Icon или Isobus. Автоматичният контрол запазва нормата независимо от промяната в скоростта, регулира торачката механично при окрайчване (или с дистанционно електрическо управление по избор). Вариантът разполага с

комплект за контрол и анализ

на качеството на торовете,

възможност за съвместна работа с GPS навигация, стандартно окрайчване към границата, автоматичен (старт/стоп) секционен контрол и стационарно, ръчно калибриране. При напълно автоматичния вариант важат същите параметри, като разлика има само в калибровката (напълно автоматична) и управлението на разпръскване при окрайчване, което е електрическо. Допълнителните функции за този вариант включват паралелна теглителна система с една или две 6-тонни клетки за контрол на качеството и автоматична корекция при регистриране на промяна в нормата и интелигентно претегляне нагоре/надолу по склоновете, гарантиращо оптималната работа в променливи условия на терена.

При избор на торачка с теглителна система, настройката на машината е напълно автоматична. Дебитът на тора се контролира автоматично от системата за претегляне, а отварянето на изходите се настройва според зададената норма и действителната скорост на движение. Линията М предлага торачки с до 20% по-голям капацитет, снабдени с въртящ се изпускателен отвор за точно задаване на дебити от 0 до 650 кг/мин. Системата за разпръскване е към центъра, с въртящи се един срещу друг дискове, припокриващи напълно 180 градуса, така че

дясната и лявата страна на торачката

да не се нуждаят от индивидуална настройка

за равномерно припокриване

Свободно въртящата се бъркалка поддържа постоянен поток от тор чрез леко и ексцентрично въртене. Освен стопроцентовото припокриване и лесната настройка, системата за разпръскване към центъра има значително предимство. Системата разпределя тора в близост до торачката, до целия модел на разпръскване. Следователно завиването при синора може да бъде завършено в зоната на окрайчване, а не в посева между синора и границата. Избягва се значително увреждане на реколтата, като не се налага да се завива в посева. Системата за прецизно претегляне се основава на принципа 1:1, при който теглото на действителното съдържание в бункера, се следи без прекъсване, а дебитът, напускащ бункера е настроен за постигане на правилно целево количество (кг/дка). Употребата на

теглови датчик с капацитет до 6 т,

свързан с паралелна двойна рама, води до измерване само на действителното съдържание в бункера. Допълнителното оборудване включва M-Trail и L-Trail колесари, които са подходящо решение за използване на голяма тороразпръсквачка с малък трактор. Общото в двата варианта е регулируемата ширина на колеята. Машината може да се използва и с 3-точкова навесна система, например при късно торовнасяне. Освен това по избор може да се увеличава производителността до половин декар на час, с BXL 1300 чувалите, които могат да се поставят и директно на полето. Товарачът на чували е монтиран в 3-точковата навесна система на тороразпръсквачката. Хидравлично разгъваемото рамо позволява вдигане на чувалите директно от земята или от ремарке. С напълно разгънато рамо на товарача може да се повдигне 1300 кг. Хидравличните цилиндри са оборудвани с клапани за предпазване от внезапно спускане за оптимална безопасност по време на работа. BXL 1300 е подходящ за тороразпръсквачки с капацитет до 3300 л.

Датска марка е и Bredal. Тяхната серия прикачни торачки включва моделите К45, К65, К85, К105 и К135, капацитетът на които съответно е 3.5, 5, 6.6, 9, 13.5 куб.м. Ширината на разпръскване варира според вида препарат от 12 до 36 м, а окрайчването 12-28 м. Предимствата на тези торачки са: възможност за регулиране на оборотите на въртене на разпръскващите дискове с ремъчно задвижване и регулиране на ширината на разпръскване.
Monsun MF е торачка на чешкия бранд Farmet, при която различното е, че се монтира от предната страна на трактора, което позволява експлоатиране на още един инвентар едновременно. Оборудвана е с ролков дозатор и пневматична транспортна система за гранулати или торове. Прецизно разпределя нормата на торене между 2 и 380 кг, особено в комбинация със Strip-till машини за обработка. Конструкцията е олекотена, а бункерът е голям капацитет от 1100 л. Моделите са два – 300 и 400, като първият изисква тракторът да е с мощност 89-110 к.с., а вторият и по-голям – 110-150 к.с.

Италианските торачки COSMO са с обеми на бункерите от 800 до 3200 л и работни ширини от 12 до 36 м. Могат да бъдат оборудвани с компютър за поддържане на една и съща норма на разпръскване, независимо от скоростта, както и с интегрирана претегляща система, вградена на

двойна рама за вторична корекция

на задаваната от компютъра норма

Предимствата на това оборудване са информираност на оператора за оставащото количество тор и за каква площ е то, автоматична корекция може да се внесе на всеки 30 секунди при необходимост, след извършваното в реално време претегляне и улеснено зареждане. Италиански са и прикачните и/или навесни торачки AGRIUMA, с редуктори за дълъг експлоатационен живот и безотказна работа. Обемите на бункерите са между 600 и 2500 л, а работната ширина се регулира между 10 и 24 м. В оборудването са включени двойнодействащи хидравлични цилиндри, кардан, брезентово покривало и по избор – устройство за повдигане на чували тор.

RAUCH AXIS 50.2 H-EMC-W
RAUCH AXIS 50.2 H-EMC-W
RAUCH AXIS TWS 85.1
RAUCH AXIS TWS 85.1
Bogballe M35 (W) plus
Bogballe M35 (W) plus
Датска торачка Bredal
Датска торачка Bredal
Farmet Monsun MF
Farmet Monsun MF