Добре е да знаете кои са стресовите фактори, които трябва да избягвате при отглеждането му. Доказано е, че след силен стрес прасето забавя растежа си.
Кои са по-важните стресови фактори:
• шум;
• вибрация;
• нова обстановка;
• липса на вода и храна;
• редуваща се повишена и ниска температура;
• лаещи кучета в близост;
• транспортиране.
Стресът при прасето се проявява в 3 варианта:
физически – предизвикан от умора или нараняване;
физиологичен – от глад, жажда или неподходяща температура;
поведенчески – от заобикалящата го среда, непознати хора или обстановка.
Повечето прасета могат да понесат един стресов фактор. Но ако няколко стресови фактора действат заедно и продължително време, могат да причинят безпокойство, страдание на животното и оттам
намаляване на продуктивността и
качеството на месото
При отглеждане на прасе стопанинът наред с основната дейност – хранене, поене, чистене, трябва да извършва и някои

допълнителни манипулации, като:
• прехвърляне в друго помещение;
• теглене за контрола;
• кастриране;
• преместване извън кочината и др.
Внимание! Макар и да не са всекидневни, тези манипулации не са от най-приятните - нито за прасето, нито за стопанина, защото не са по силите на един човек. Затова и често крият изненади, които може да са дори рискови. Затова потърсете и помощник.