Аронията е многогодишно храстовидно растение, с височина до 2-2,5м, с лъскави назъбени листа и синьо-черни плодчета събрани в чепки. Растението е познато още с названието черноплодна офика. За родина на аронията се счита Северна Америка. В България този вид започва да се отглежда в края на XX век.

Аронията е непретенциозна студоустойчива култура, която издържа без повреди отрицателни температури от порядъка на минус 27 - 30ºС. Растението цъфти през месец май, след преминаване на опасността от късните пролетни слани.

Този храстовиден вид е устойчив на болести и вредители и може да се отглежда на надморска височина до 1000 - 1200м. Развива се добре на песъчливо-глинести, структурни, добре аерирани почви. Подходящи за отглеждане на арония са предпланинските и планинските райони, където през летните месеци падат повече валежи и атмосферната влажност е по-висока. Продължителните сухи и горещи периоди през лятото се отразяват неблагоприятно на качеството на плодовете - те добиват горчив вкус.

Аронията се размножава чрез издънки, резници и семена. Растенията се засаждат главно през есента. Площите предназначени за отглеждане на арония се наторяват с органични и минерални торове. Торовите норми се определят след почвен анализ. Ако не е извършен анализ преди основната обработка (на дълбочина 35-40см) се препоръчва торене с комбиниран тор (NРK) - 40-50кг/дка.

При създаване на големи масиви растенията се засаждат при междуредово разстояние 4м, между растенията в реда – 3м, на дълбочина до кореновата шийка.

Основните грижи при младите насаждения включват плитки почвообработки (аронията е с плитко разположена, разклонена, коренова система), поливане през периода на наедряване на плодовете и торене. Резитбите (просветляващи и подмладяващи) се провеждат по-късно, обикновено 5-6 години след засаждането.

Плодовете на аронията се прибират в края на лятото преди да са започнали да презряват. При прилагане на добра агротехника се получат добиви - до 700-800кг/дка. От аронията се приготвят ароматни сокове, компоти, вина и др. На по-големи площи тя се отглежда главно за нуждите на хранително-вкусовата и фармацефтичната промишленост

Аронията е богата на витамини. Препоръчва за укрепване на имунната система, при сърдечно-съдови проблеми, при заболяване на щитовидната жлеза, диабет и др. Съдържанието на йод в плодовете на аронията е неколкократно повече от това в плодовете на другите овощни видове. По съдържание на витамин Р тя заема едно от първите места.

Аронията е изключително красив храст, с интересно обагрени листа през есента. Тя е подходящо декоративно растение за паркове и градини. Притежава висока резистентност към замърсителите на атмосферата.