• Почистване на лехите, които са освободени от прибраните зеленчуци. Колкото по-рано го направите, толкова по-малко зарази ще останат в почвата. Затова веднага след последните беритби трябва да изкоренявате растенията и да ги унищожавате по безопасен начин. Не оставяйте никакви растителни остатъци върху почвата, те може да са заразени, а по-късно под тях да се скрият неприятели.
  • Подгответе се за торене на лехите. Осигурете си подходящи торове – фосфор, калий, оборски тор. Разбира се, добре е да внесете и подобрители като компост, торф и други подходящи материали. При нужда може да регулирате и рН на почвата, ако не е много кисела или прекалено алкална.
  • След това ще предстои и обработката – окопаване на дълбочина 20-ина сантиметра.
  • Почистването на инструментите трябва да се направи след приключване на работата в градината. По работните им части не трябва да има полепнала пръст или други замърсявания. Инструментите се съхраняват в сухо помещение. При необходимост се ремонтират – например поставяне на нови дръжки, заостряне и т.н.