Симптом на заболяването е пресичане на млякото веднага след издояване. При здрави животни няма причина млякото да се пресича. Но в този случай пресичането е

сигнал за субклиничен мастит, който

много често стопаните не го забелязват.

Причината е, че за разлика от акутния мастит при субклиничния:

  • липсва болезненост;
  • няма и отичане на вимето на козата

Заболяването се проявява само с наличие на парцалчета – които са дребни съсиреци, в млякото.

За да се установи, че вимето е заболяло, трябва млякото да се изследва в лаборатория. Потърсете ветеринарен лекар, който да диагностицира състоянието на вимето на козата. Най-често се назначава прилагане на

пълен курс на лечение с широкоспектърни антибиотици.

Те се вкарват през цицковия канал.
Внимание!
1) Млякото от заболяла от субклиничен мастит коза не трябва да се консумира от хора.
2) За да се постигне пълно излекуване не трябва да се намаляват самоволно дните за лечение с предписания антибиотик.