Използвайте подходящи инсектициди, като внимавате за карантинните им срокове

Крушова листна бълха 

Обикновената крушова листна бълха е сред най-опасните вредители по културата.

Неприятелят развива две форми - лятна и зимна.

  • При зимната форма бълхата има тъмносиво тяло и сиво-кафяви глава и гърди.
  • При лятната форма - първоначално е зелена, а по късно става тъмнокафява на цвят.

При нашите условия обикновената крушова листна бълха развива 4-5 поколения в годината, а понякога и 6. Зимува като възрастно насекомо под окапалата листна маса, в цепнатините на дърветата, под старата и напукана кора и в други прикрития.

Рано през пролетта, дори още през февруари, неприятелят напуска зимните си убежища. Отначало бълхите започват да смучат сок от набъбващите пъпки и летораслите, а по-късно преминават по листата и цветовете.

Ако температурите внезапно се понижат до 0 градуса или по-ниско, насекомите отново се връщат временно в зимните си убежища.

Възрастните насекоми от второто поколение се появяват през второто десетдневие на юни, от третото - в средата на юли, от четвъртото - през втората половина на август и от петото - в края на септември. Отделните поколения се застъпват.

  • Бълхите нанасят пряка вреда, като смучат сок от различни растителни части – пъпки, цветове, листата и младите клонки на крушата.
  • Косвената вреда се изразява в това, че при храненето си както ларвите и нимфите, така и възрастните насекоми отделят медена роса, които придават саждив вид на нападнатите части - листа, клони и плодове. По тях се заселват чернилни гъбички, които не вредят на самото растение, но пречат за протичането на нормалните физиологични процеси - фотосинтеза, транспирация, дишане и т.н., което практически увеличава пораженията от бълхата.

Мерки

Борбата с крушовата листна бълха трябва да започне много рано напролет, щом температурите се повишат над 8 градуса. В този период мерките са насочени срещу възрастното и имат за цел да предотвратят яйцеснасянето. По-късно третиранията продължават. Може да се използват подходящи инсектициди: 37,5-120 мл/дка, валмек – 37,5-12 0 мл/дка, дека ЕК/деша ЕК/дена ЕК/полеци/десижън – 75 мл/дка, делегат 250 ВГ – 30 г/дка, децис 100 ЕК – 12,25 мл/дка, лаота – 37,5-120 мл/дка, метеор – 90 мл/дка, мовенто 100 СК – 0,12-0,15%, натуралис -100-200 мл/дка, синеис 480СК – 30-43,7 мл/дка, суми алфа/сумицидин 5 ЕК/оазис 5 ЕК – 0,03%, харпун – 100 мл/дка и др.

Кръгломиниращ молец 

Кръгломиниращият молец е опасен неприятел, който се среща по ябълковите дръвчета в цялата страна. В овощните градини вредят много миниращи молци, но ябълковият е с най-голямо значение. При силно нападение обезлиства дърветата през вегетацията. Гъсеницата минира листата на ябълката, понякога вредят и по дюля, череша, слива, круша, праскова, вишна и кайсия.

В момента има опасност от трето поколение на кръгломиниращия молец. Летежът на пеперудите от това поколение започва в края на август. Яйцата се снасят поединично от долната страна на листата и най-често близо до главните нерви. Излюпените гъсеници пробиват яйчената обвивка откъм страната, долепена до листа, и навлизат под горния епидермис. Те се хранят с паренхимна тъкан непосредствено под горния епидермис, като се движат концентрично отвътре навън по тясна спирала, постепенно разширявайки мината, която стига до 1 см.

Напълно изхранената гъсеница прогризва сърповиден отвор и излиза от мината, търсейки подходящо място за какавидиране. Гъсениците от трето поколение какавидират в бели вретеновидни пашкули, плътно наредени в пукнатините на кората и стъблото, клоните и клонките понякога и върху почвата, също така в плодохранилищата в ямките на дръжките и чашките на плодовете. Какавидите от това поколение остават да зимуват.

Мерки

За да ефикасна борбата, трябва да се съчетават химични и агротехнически средства.

  • В началото на яйцеснасянето може да се използват инхибитори на хитиновия синтез.
  • Контактните инсектициди се използват срещу излюпващите се гъсеници и при съвсем малки, но ефективността им е малка, защото гъсениците се вгризват в листата и трудно влизат в контакт с тях. Добър резултат се получава при използване на препарати с проникващ или системен ефект.

Продукти, които могат да се използват за борба с кръгломиниращ молец, са: афърм 095 С - 300 г/дка плюс 0,02% прилепител брейктру, афърм опти - 200 г/дка, волиам тарго 063 СК - 75 мл/дка, делегат 250 ВГ- 30 г/дка, ефциметрин 10 ЕК/цайпер 10 ЕК – 30 мл/дка, кораген 20 СК – 16-30 мл/дка, синеис 480 СК – 30-43,7 мл/дка, суми алфа 5 ЕК/сумицидин 5 ЕК/оазис 5 ЕК – 0,02%, циклон 10 ЕК – 30 мл/дка и др.