Картофената мана e една от най-важните болести по доматите. Тя нанася сериозни щети на културите от сем. Картофови (Solanacea) – домати, картофи, патладжан. Причинява се от гъбата Phytophthora infestans.

Патогенът се развива първо по картофите. При влажно време (атмосферна влажност > 80%, Т < 26ºС) и натрупан висок инфекциозен фон картофената мана може да компрометира напълно реколта от домати от средно ранното и особено от късното полско производство. Патогенът напада вегетативните части на доматите (листата, листните и плодните дръжки и стъблата), а в по-късните фази - и зелените плодове.

Първите признаци на болестта се появяват по периферията на листата от най-долните етажи на растенията - хлоротични, воднисти, петна. Петната бързо нарастват и поразяват голяма част листната повърхност, впоследствие листата увяхват и изсъхват. По листните, цветните дръжки и стъблото се образуват кафяви, сухи, пръстеновидни петна, над които растителните части изсъхват. По зелените плодове гъбата образува твърди, грапави, кафяви петна, вследствие на които доматите загниват.

За да бъде успешна борбата срещу картофената мана от важно значение е профилактиката - прилагане на правилно сеитбообращение (не е желателно да се отглеждат домати след култури от същото семейство - картофи), унищожаване на растителните остатъци, навременно провеждане на профилактични растителнозащитни пръскания.

Първото профилактично пръскане на доматите срещу картофена мана, една от най-вредните болести, трябва да се извърши 10-12 дни след засаждането на разсада на полето с контактни фунгициди (Бордо Микс 20 ВП – 0,4%, Шампион ВП - 0,15%, Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15%, Купроксат ФЛ – 0,3%).

При поява на първите признаци на болестта (хлоротични, воднисти петна по периферията на листата от най-долните етажи на растенията) болните растения трябва да се унищожат, а останалите да се третират с препарати с локално-системно и системно действие: Витра 50 ВП – 0,15%, Голбекс ВП – 0,25%, Ревус 250 СК – 0,05%, Витене Трипло Р– 0,4%, Лието – 0,04%, Мелади Компакт – 0,18%, Актикластер – 0,3%, Орвего – 0,07% (разрешен до 31.07.2023) и др.. Голяма част от посочените по-горе фунгициди са ефикасни и срещу алтернарията - кафяви листни петна по доматите.

Борбата срещу картофената мана може да се комбинира с тази срещу вредителите (листни въшки, цикади), които са потенциални преносители на някои вирусни болести по доматите (жилкова некроза, доматена бронзовост, столбур, тютюнева и краставична мозайка). Към посочените фунгициди се прибавя подходящ, съвместим, инсектицид.