За да имате добри резултати в отглеждането на помощника си, трябва да сте наясно какво трябва да съдържа менюто му.

Сеното (както и тревата) много добре се усвояват от конете и затова са основен фураж. Стопаните с повече опит знаят, че

„правилното” сено мирише приятно

То има жълтеникавозеленикав цвят, влажност не повече от 17% и не съдържа прах и плесени.

Сено с най-висока хранителност съдържат следните житни треви:

 • ливадна тимотейка;
 • ливадна власатка;
 • райграс;
 • блуграс;
 • безосилеста овсига;
 • ежова главица.

Важно е и времето на косене на тези треви. Защото растенията, прибрани в ранен стадий на развитие, по-лесно се усвояват заради още ниското съдържание на влакнини. Затова сеното, приготвено от тях, се смята за диетично.

Колко фураж изяжда средно възрастен кон за година? Необходими са около:

 • 1,5 тона овес;
 • 4-5 т сено;
 • 500 кг трици;
 • 1 тон моркови.

Имайте предвид, че

конят се нуждае от около 13 кг сол годишно

или малко повече от килограм на месец.

Ако намалим времевия интервал от година на ден, тогава за кон с тегло 450-500 кг ще са ви необходими:

 • овес – 5 кг;
 • сено – 10-13 кг;
 • трици – 1-1,5 кг;
 • моркови – 2-3 кг.