За комбинирано третиране срещу струпясване и брашнеста мана са разрешени следните продукти за растителна защита: делан 700 ВДГ- 50 г/дка, делан ПРО - 250 мл/дка, децибел макс ВГ - 30 г/дка, дифкор 250 ЕК - 15 мл/дка, куимера ВГ – 20 г/дка, луна кеър ВГ – 300 г/дка, пасуърд 25 ВГ – 50 г/дка, полирам ДФ – 0,2%, силит 544 СК – 125 мл/дка, скаб 80 ВГ капетан – 188 г/дка, сугоби ВГ – 20 г/дка, тиовит джет 80 ВГ – 600 г/дка, фабан – 120 мл/дка, флинт макс 75 ВГ – 0,02%, фолпан 80 ВДГ – 0,15%, фонтелис СК – 75 мл/дка, хелиосуфр С – 150 – 500 мл/дка, хорус 50 ВГ – 30-50 г/дка, шардиф 25ЕК – 20 мл/дка и др.