Агенцията на Европейския съюз за безопасност на храните (EFSA) препоръча постепенното въвеждане на забрана за целогодишно отглеждане на млечни крави на закрито и тяхното връзване, от съображения за хуманно отношение към животните. Това се казва в доклад на агенцията, който е създаден по поръчка на Европейската комисия.

Препоръките на експертите ще бъдат взети предвид при създаването на законодателните предложения за изменение на законите на ЕС за защита на животните, които Комисията ще представи публично през есента.

Млечните крави трябва да имат

място за движение и почивка

Според експертите на EFSA, важен фактор за хуманното отношение към млечните крави е осигуряването на подходящо пространство за движение и почивка. „Научно доказано е, че хуманното отношение към кравите, които са постоянно вързани в оборите, е компрометирано“, се посочва в доклада. Всяка крава трябва да има достъп до закрита зона с обща площ най-малко 9 m². Това включва зоната за лежане.

Изискване ще стане наличието на подобаващо оборудване за хуманно отношение към животните в краварника, както и осигуряването на достъп до пасища със сухи и сенчести зони. Животните редовно ще трябва да се наблюдават за куцота, мастит и метаболитни нарушения. Във всички свободни боксове ще трябва да бъдат монтирани четки. Отговорност на млекопроизводителите ще бъде да гарантират, че кравите, отглеждани в боксове, разполагат с лично пространство и достатъчно дебел материал за постеля.

Край на поставянето на домашни птици в клетки

В друг доклад учените от EFSA оценяват системите за отглеждане на птици, използвани в производството на пилешко месо, гъши дроб и яйца. Агенцията на ЕС идентифицира редица опасности, които имат отрицателно въздействие върху хуманното отношение към птиците. По-конкретно експертите препоръчват да се избягват всички форми на отглеждане в клетки за патици, гъски и пъдпъдъци, както и на кокошки носачки. За водолюбивите птици пък е необходимо осигуряването на достъп до открити води за къпане или поне за потапяне на главата.