През дългите и горещи летни дни, когато животните са на пасището, тялото се предпазва от слънцето с дебелия пласт вълна. Установено е, че повърхността на руното може да се загрее и да достигне до 87 градуса С, като кожата отдолу се затопля до 42 градуса С.

Най-чувствителна на слънцето е главата на овцата, която не е покрита с вълна и при прегряване овцете губят апетит, спират да пасат и инстинктивно
търсят сянка или се спладват, т.е. събират се накуп, образуват кръг и навеждат глави до земята, като я поставят под тялото на друга овца.

Овцете регулират телесната си температура с честотата на дишането. При големи горещини нормалните 10-12 дихателни движения се учестяват до 230!

По време на пладнуването овцете изпадат в полусънно състояние и отказват приемането на храна и вода. Недохранването през горещите летни дни е главната причина за понижената продуктивност и за влошаване на телесното здраве на овцете.

Препоръките на специалистите:

  • ранна паша сутрин преди изгрев слънце докъм 10 ч.;
  • от 10 до16-17 ч. овцете да са на сянка на проветриво място;
  • следобедната паша да продължи до късно.