Ако отговорите на изискванията им, те ще ви се отблагодарят с богата реколта

Обичат топлина

Доматите са особено взискателни към температурата. Това важи за почти всички фази от развитието им – от засяването на семената, през разсадната фаза и след това по време на нарастването им и образуването на цветове и плодове.

Най-подходящата температура за нарастването на растенията е 22-27 оС.

Доматите изискват разлика между дневните и нощните температури, като е добре те да са около 7-10 оС. При високи нощни температури растенията нарастват по-слабо и образуват малко цветове, съответно плодове.

Рискови температури са:

 •  Разсад, който не е добре закален, може да загине при температура от 0,5 до 0,8 оС.
 •  При температура от 10 градуса растежът спира.
 •  При продължителна температура от 15 оС цъфтежът спира.
 •  Когато температурата е над 35 оС, фотосинтезата се забавя. Ако стойностите се запазят повече дни, растенията образуват по-дребни листа, по-тънки стъбла и цветните китки са по-малки.
 •  При висока температура се нарушава опрашването и оплождането, по-късно цветовете окапват.

Това е причината да се получава т. нар. изресяване на цветовете на някои сортове през горещите летни месеци - юли и август, ако и въздушната влажност е много ниска.

Температурният режим има роля и за интензивността на оцветяването на плодовете. Ликопинът, веществото, което определя баграта им, започва да се образува при 12-15 оС. Най-интензивно се образува при 22-25 оС, а над 35 оС започва да се разрушава. При температура 37-40 оС плодовете стават жълтеникави, тъй като се образува само каротин. Ето защо частта от повърхността на плодовете, която е изложена продължително време на пряко слънчево греене, често пожълтява. Понякога високите температури може да причинят и пригори по плодовете.

Искат светлина

Известни проблеми може да се получат по време на отглеждането на разсада, ако няма достатъчно светлина. Ако тя е слаба, растенията етиолират – издължава се стъблото им и те остават по-слаби.

В градината светлинният режим се регулира чрез оптимално разстояние на засаждане, което се определя в зависимост от сорта и начина им на отглеждане.

За нормално развитие на доматите е необходим 11-12-часов ден.

Напояването е задължително

Във всеки един момент от развитието на доматите водата играе ключова роля за оптималното им развитие. Недостигът на влага, както и излишъкът обаче, са еднакво вредни.

При недостиг на влага плодовете страдат от върхово гниене, защото листата отнемат вода от плодовете. Колебанието на почвената влага причинява масово и силно напукване на плодовете. Ето защо препоръката е при оформяне на плодовете поливките да са редовни. Оптималната влажност на почвата е 70-80% от ППВ. Най-благоприятната въздушна влажност е 50-60 %.

По-високата въздушна влажност води до окапване на цветовете на доматите. Високата въздушна влажност е предпоставка за развитие на някои гъбни болести – листна плесен, алтернария, септория, картофена мана. При много ниска въздушна влажност, съчетана с висока температура, също се стига до окапване на цветовете.

Харесват балансирано меню

 • Азотът, разбира се, е основният хранителен елемент за растенията. Той обаче не трябва да се подава едностранно, а да е съчетан с останалите макро- и микроелементи.

При недостиг на азот растенията остават дребни, с тънки стъбла и малки листа, дават малко плодове. Когато азотът е повече, растенията се развиват буйно и образуват много листна маса, но броят на цветните китки е малък.

Препоръката е до образуването на плодовете да се внасят по-малки количества азотни торове. Подхранването е повече след оформяне на първите завръзи, както и по време на първите беритби.

 • Фосфорът има значение за ранозрелостта и добива от доматите. Елементът подпомага образуването на повече цветни китки, а също намалява окапването на цветовете.

Най-взискателни към фосфора са младите растения.

 • Доматите се нуждаят от добро хранене с калий. При недостиг на елемента растенията образуват дребни стъбла и листа, краищата на които прегарят.

Калият има значение за качеството на плодовете - повишава се количеството на сухо вещество и захари, подобрява се оцветяването и гланца им.

При недостиг на калий плодовете са по-светло оцветени, прошарени с жълти петна.

 • Ролята на микроелементите не бива да се подценява. За доматите най-важни са бор, цинк, манган и молибден. Най-удобно е те да се подават с комбинирани листни торове, които ги съдържат.

Почвите не са проблем

Доматите може да се отглеждат на всички типове почви, които се срещат у нас. Разбира се, според състава им, може да се наложи промяна в някои практики, например да се полива или подхранва повече, да се внесат подобрители, да се регулира рН и т.н.

 • За ранните домати подходящи са леките почви, които бързо се затоплят.
 • За средноранно производство, което е най-честото в любителските градини, са подходящи песъчливо-глинените и черноземните почви.

Внимание!

Ако почвата е силно уплътнена, кореновата система се развива плитко, броят на цветовете и плодовете е по-малък, растенията остават по-слаби и съдържанието на захари в плодовете е ниско.

Другите култури

Препоръчително е доматите да се отглеждат след представителите на сем. Тиквови - краставици, дини, тикви, пъпеши, както и след бобови, зелеви, кореноплодни.