Плевелите са част от зелените площи, като се конкурират с културните растения за природни ресурси, правейки наложително използването на хербициди. Все повече държави обаче се опитват да забранят тези средства за справяне с плевелите и в частност глифозат, вследствие на натиска от нарастващото публично недоволство, свързано с последиците от тези химични средства върху околната среда.

Хербицидите имат вредно последействие върху околната среда, още повече, че са скъпи, а плевелите придобиват резистентност към тях.

В миналото учените са опитвали да унищожат плевелите с пара или топла вода. Тъй като топлината отивала в атмосферата, преди да навлезе в проводящите тъкани на плевелите, този подход е имал ограничен успех. Това, от което са се нуждаели, е субстанция, задържащата топлината за дълъг период от време.

Тук на помощ вече идва Foamstream. Разработена от британската земеделска компания Weedingtech, тази смес включва пяна от растителни масла и захари, смесени с гореща вода. Пяната формира изолиращ слой, поддържащ топлина върху плевелите достатъчно дълго, за да премине от листата, през флуема, докато стигне до корените.

След действието си пяната изсъхва и се разгражда в почвата. Това я прави потенциално приложима, дългосрочна, с най-ниска себестойност алтернатива на използването на хербицидни химични средства.

Като част от проучване, проведено наскоро от учени в Селскостопанския университет в Атина, Foamstream е използвана за контрол над див синап (Sinapis arvensis), в избрани участъци в две маслинови градини в Южна Гърция. Провели са се 6 опита с 3 повторения.

В други контролни участъци, в същите градини, изследователите са приложили косене, покриване с мулч, пеларгонова киселина и глифозат.
Повече за изследването може да разберете в журнала Smart Agricultural Technology-https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375522000284.

Ефикасността на Foamstream почти съвпада с ефикасността на третиранията с глифозат, така че тази пяна би заменила този вредящ на околната среда пестицид.

Според учените обаче, са нужни повече проучвания, включително и как технологията работи върху други видове плевели.