• В по-топлите райони на страната могат да се режат ябълки и круши.
  • Събират се калеми за пролетно присаждане. Резниците се вземат от южната страна на короната. Връзват се на снопче и се етикетират. Съхраняват се във влажен пясък на сенчесто място, в хладни избени помещения или в хладилник.
  • Ако през пролетта ще се засаждат нови дръвчета, определят се местата им.
  • Разхвърля се оборски тор в околостъблените чаши.
  • Проверяват се и се ремонтират подпорните конструкции в градината, ако има такива.
  • Проветряват се редовно избените помещения. Проверяват се плодове, които сте оставили за съхранение. Отстраняват се загнилите.