Съоръженията, захранвани със слънчева енергия ще ограничат загубите, дължащи се на недостиг на енергия за правилното му съхранение

Земеделските производители вече са оптимизирали някои от ресурсите си, като използването на земя и вода и са разработили сеитбообръщения за повишаване на добивите. Но те са и едни от първите засегнати от отрицателните последици от изменението на климата. Земеделието консумира голямо количество енергия - директно като електричество и непряко чрез енергийно чувствителни суровини (например торове). Разходите непрестанно нарастват...

Производството на усъвършенствани солари предложи подходящо потребителско решение - по-евтина, зелена енергия. Чрез инсталирането на слънчеви панели фермерите се предпазват от влиянието на нарастващите цени на електроенергията и намаляват оперативните разходи, засилват устойчивостта на фарминга, особено като се има предвид, че при получаване на излишна за момента (през деня) еленергия тя може или да се съхранява, или да се предлага на енергийния пазар. Някои системи могат да бъдат проектирани да покриват 100% от енергийните нужди на фермата и значително да помогнат за намаляване на емисиите на CO2, които влияят отрицателно върху климата. Екип от Орегонския държавен университет (САЩ) изследва ефектите от съвместяването на земеделие и слънчева енергия. Те откриха, че този подход може

да генерира 20% от електроенергията

в Съединените щати, като същевременно изисква инвестиция, равняваща се на по-малко от 1% от годишния бюджет.

Така фотоволтаиците, в рамките на агриволтаичното земеделие, получиха съществена роля за стабилизиране на селското стопанство, заредено с нови енергийни инфраструктури. Те включват инсталиране на слънчеви панели в стопанските дворове, на сгради и парцели, край оранжерии или силозни комплекси - върху съоръжения, свързани с производствената ориентация на фермерското стопанството. Те не отнемат полезна територия и не пречат на фермерите да използват земята за отглеждане на култури или за извършване на други подходящи дейности. По този начин слънчевата енергия пренасочва предназначението на селскостопански терени и сгради. Така се намаляват разходите, свързани с гориво и транспорт. Германските компании Heliatek и Lechwerke (LEW) тестваха PV фасада върху силоз за зърно като прикрепиха 230 квадратни метра соларен филм върху грапавата бетонна повърхност на силоз в Донаувьорт, Германия. Филмът генерира приблизително 6700 kWh слънчева енергия годишно. Освен това със създадената мощност се управляват всички дейности по съхранение на зърното, намалявайки зависимостта от мрежата. Простото залепване на соларните филми помага да се избегне необходимостта от сондажни работи, които биха повредили сградата.

И двете компании твърдят, че

соларният филм, лек и гъвкав

не губи мощност при високи температури, поради което може да се нанася директно върху повърхността на фасадата. 120-те слънчеви филма Heliatek са дълги шест метра и широки 32 см. Те са били прикрепени към силоза на около 20 метра височина от южната страна на конструкцията, за да се избегнат сенки, хвърляни от съседни сгради. Фолиата са направени от ултра тънки слоеве от органични молекули на основата на въглерод, нанесени върху гъвкав PET филм при много ниски температури, без използване на токсични компоненти. Фасадата на силоза първо е била почистена. После е нанесен специален грунд, който действа като лепило, а соларните филми се били развити върху него отгоре надолу.

Собственици на елеватори и зърноскладове все повече оценяват предимствата на използването на слънчева енергия за собствено потребление и изравняване в пиковете на търсене. Възвръщаемостта на инвестицията е сравнително бърза. А животът на соларите е повече от 25 години с 85% гарантирано производство на енергия. Това позволява

дългосрочно фиксиране на цената

на електроенергията под пазарните цени и повишаване на конкурентоспособността на вътрешния и външния пазар чрез намаляване на енергийните разходи. Вложените средства в слънчева централа имат стабилна и дълготрайна възвръщаемост през целия период на експлоатация на оборудването.

Твърди се, че соларното фолио предлага ключови предимства пред традиционните кристални слънчеви модули. „Нашият предишен опит показа, че разходите за енергийно ефективни надстройки на сгради са по-ниски, отколкото при конвенционалните фотоволтаични модули“, обяснява Майкъл Майснер, инженер по разработване на продукти в Heliatek.

Големите фасади на сгради, като тези на фабрики или складове предлагат достатъчно добро пространство, за да се използва потенциалът на слънчевата енергия, казва ръководителят на проекта LEW Мартин Крамер. И двете компании твърдят, че соларният филм, лек и гъвкав, не губи мощност при високи температури, поради което може да се нанася директно върху повърхността на фасадата.

В Украйна от доста години работи групата компании Авенстон, специализирана в управление на проекти и внедряване на технологии за възобновяема енергия, в изграждане на слънчеви централи за елеватори и зърнохранилища, като слънчевата фотоволтаична електроцентрала VARY с изградена на площ от 10,4288 ха, общ DC капацитет от 6,059 MW, слънчевата BIPV електроцентрала с капацитет 132 kW и др.

Както утвърждават специалисти, концернът Авенстон е

експерт в инвестиции

за развитие и експлоатация на соларни обекти и фотоволтаични системи. Соларните панели за зърнохранилища са надеждна инвестиция в стабилно захранване на селскостопански обекти за няколко десетилетия напред.

Свои идеи за слънчева елинсталация върху силоз или до силоз предлага и френската фирма Ponticelli. Такъв е моделът в селището Pistole, Южна Франция. Фотоволтаичната инсталация е

интегрирана в надстройките

съставляващи покрива на плосък склад (силоз) за царевица. Капакът от фиброазбестов лист е отстранен преди силоза да се напълни. След нужните проучвания там е изградена фотоволтаична система, която не застрашава потребителите, като се взима предвид характера на сградата, криещ рискове при обслужването й. Какви мерки за защита трябва да се предвидят, за да се обезопаси фотоволтаичния силоз? Те са няколко: специфичен инженеринг за отстраняване на азбест, мълниезащита и подсилване на конструкцията и електрическата мрежа в съоръжението. Соларната система в Pistole използва фотоволтаични панели от 7360 поликристали, включени в модули, тип Trina Solar TSM-PC05 и 92 децентрализирани инвертори SMA STP 17000TL-10, които се монтират на носеща структура BAXOL. На обикновен език това означава: пълно задоволяване на нуждите на обекта от полезна, производителна енергия. 

КОМЕНТАР

Слънчевите електроцентрали могат да заместят в земеделието значителна част от потреблението на електрическа енергия от мрежата. Практиката показва, че фотоволтаичните инвестиции подобряват надеждността на агробизнеса и имат стабилна възвръщаемост през целия живот на оборудването, което ги прави особено доходоносни. Все още, работата, изследванията и усилията на инженери и конструктори да монтират солари на силози са в ранен етап. Въпреки това, резултатите, които потребители са получили досега, несъмнено са обнадеждаващи и дават убедителни причини да се заложи днес и утре на евтината соларна енергия.

Агриволтаичното селско стопанство има обещаващо бъдеще, казват специалистите. Множество примери от практиката на големи български агробизнесмени, като Петър Байчев, Недко Митев, Стефан Стоянов, инж. Рашид Узунов и др. показват как нашите фермери могат да направят печеливши инвестиции, стига бюрокрацията и инфлацията да намали своя натиск върху тях. Така те ще генерират повече приходи в сравнение с традиционните земеделски практики, като същевременно поддържат и стабилно развитието на устойчивото земеделие. 

Фотоволтаици осигуряват енергията за управление на конични и плоски складове
Фотоволтаици осигуряват енергията за управление на конични и плоски складове
Евтиният елток от солари прави силоза работоспособен и пази зърното годно за пазара
Евтиният елток от солари прави силоза работоспособен и пази зърното годно за пазара
Симбиозата солари и силози
Симбиозата солари и силози
Волтаиците, поставени до ниви и силозни баки съставят икономични комплекси
Волтаиците, поставени до ниви и силозни баки съставят икономични комплекси
Залепване на фотоволтаично фолио върху елеватор от специалисти на немската фирма Heliatek
Залепване на фотоволтаично фолио върху елеватор от специалисти на немската фирма Heliatek
Силоз в покрайнините на Улм, Германия. Във фасадата са интегрирани 1306 CIS модула от пилотната инсталация Würth Solar с мощност 98 kWp
Силоз в покрайнините на Улм, Германия. Във фасадата са интегрирани 1306 CIS модула от пилотната инсталация Würth Solar с мощност 98 kWp
Avenston фотоволтаиците са особено подходящи за животновъдния сектор
Avenston фотоволтаиците са особено подходящи за животновъдния сектор