Зимата вече настъпва и листопадните растителни видове се подготвят за зимен покой. Листата на овощните вече окапаха и е време за важни, превантивни растителнозащитни мерки. Така ще се предотврати увеличението на фитопатогенна зараза и популацията насекоми през следващата година.

Сега е моментът и да изготвите план за борба с болестите и неприятелите през следващата година. Добре е да се направи и разчет за препаратите и материалите, необходими за провеждане на борбата.

Тъй като на някой болести мицелът се запазва в листата, плодовете и почвата, както и това че насекомите могат да зимуват в почвата, да зимуват по заразените плодове и дървесина и да образуват гъсенични гнезда по леторасти и листа, се налагат следните мерки:

При семкови, костилкови и орехоплодни

При силно нападнати, преди листопада, ябълкови и крушови дървета от струпясване и черешови – от цилиндроспориоза окапалите им листа се събират и пръскат с 5% карбамид.

За борба с кафявото и черно гниене, загиването на завръзите на дюлята, бадемовият семеяд, прасковеният клонков молец, златозадката и бялата овощна пеперуда мумифицираните плодове и гъсеничните гнезда се събират и унищожават.

Изрязват се и се изгарят заразените от брашнеста мана леторасти по ябълката и прасковата, заразените от струпясване, черно гниене и кафяви листни петна леторасти по крушата, нападнатите от сачмянка леторасти по костилковите и бадема, заразените от кафяво гниене по семкови и костилкови видове, леторастите на бадема, нападнати от церкоспороза, оранжеви листни петна и струпясване, на ореха от антракноза и бактериоза, на леската от лешников сечко, яйчните пръстенчета на пръстенотворката и яйчните щитчета на ябълковия молец.

За унищожаване на зимуващите гъсеници на ябълковия, сливовия и ореховия плодов червей , крушовия пъпкопробивач, кръгломиниращия молец, корестата завивачка, ябълковата стъкленка, крушовите бълхи, глоговия акар и яйчните купчинки на гъботворката, старата кора на овощните дървета се остъргва, събира се и се изгаря. Остъргването се извършва с тъп нож, без да се засяга ликовата част на кората, а отпадъците се събират в платнище и се изгарят.

Окапалите листа в ореховите насаждения се събират и изгарят, за да се унищожи зимуващата в тях зараза от антракноза и бактериоза.

Почвата в овощните насаждения се изорава дълбоко, за да се унищожат ябълковата оса, змиевидноминиращият молец, ларвите на майския бръмбар, ябълковият цветопробивач , крушовата дървеница, вишневата листна оса, черешовата муха, костилкоплодовата листна оса, сливовата плодова оса, бадемовият семеяд, бадемовата листна оса, ореховият плодов червей, лешниковият и кестенов хоботник.

Чрез дълбоко заораване на листата се унищожават и струпясването по ябълка и круша, бели листни петна по крушата, кафяви листни петна по дюлята и крушата, черно гниене по семковите овощни видове, загиване на завръзите на дюлята, червени листни петна по сливата, церкоспороза, оранжеви листни петна и струпясване по бадема, антракноза и бактериоза по ореха.  Така листата изгниват, а заедно с тях загиват и причинителите на болести.

Прасковените, кайсиевите, черешовите, вишневите и бадемовите насаждения се напръскват с 2 % бордолезов разтвор ( 2 кг син камък и 1,5 кг негасена вар за 100 л вода) за борба със сачмянката и инфекциозна апоплексия.

Стъблата и дебелите клони на овощните дървета се намазват с 20% варна каша и малко глина за предпазване от зимните мразове, за унищожаване на лишеите и мъховете и за отблъскване на миризливия дървесинояд и дървесницата.

При ягоди

Изорава се почвата за унищожаване на възрастните от ягодово стъблохоботниче, ягодови хоботници, белите и червените листни петна.

При малини 
Изрязват се и се унищожават заразените от антракноза, дидимела и нападнати от малинова галица или агрилус издънки.
Изорава се почвата в междуредията на насажденията, за да се унищожат възрастните на малиновия бръмбар и ларвите на малиновата галица и причинителите на ръждата, антракнозата и листните петна.

При касис
Изрязват се и се изгарят леторастите, нападнати от американска брашнеста мана и стъкленка.
Изорава се почвата за унищожаване на касисовата галица, която зимува като ларва в пашкул върху почвената повърхност.