През октомври температурата на въздуха се понижава с 5-6 оС, намалява продължителността на слънчевото греене и се увеличава броят на облачните, мъгливите и дъждовните дни. При всички овощни видове активно протича процесът на запасяване с резервни хранителни вещества.

В овощните разсадници  Изваждане на облагородени дръвчета

Изваждане на облагородени дръвчета

Полагат се грижи за запазване кълняемостта на събраните за стратифициране семена от костилковите овощни видове.

Започва подготовката за изваждане на подложките от семенилищата и на дръвчетата от питомник втора година.

Подложките от семенилищата и облагородените дръвчета се изваждат, след като са приключили вегетацията си – втората половина на октомври и ноември.

Растенията не трябва да имат листа. Ако листата не са окапали, за целта се използват 0,1-0,2 % калциев хлорид. Напояването улеснява изваждането.

В овощните насаждения  Беритба на бадеми

Беритба на бадеми

Продължава беритбата на бадемовите и някои сливови плодове.

Най-късно до средата на месеца трябва да завърши прибирането на есенно-зимните сортове ябълки и круши.

Почвата в междуредията на едногодишните и младите насаждения се обработва дълбоко.

Ако не е извършено предпосадъчно торене с фосфорни и калиеви торове, се внасят по 50-60 кг суперфосфат и 20-22 кг калиев сулфат - или друг фосфорен и калиев тор в същото количество на декар. Дълбоко се внасят и фосфорните и калиевите торове в плододаващите насаждения.

В ягодовите насаждения Нови ягодови насаждения

Нови ягодови насаждения

Продължава създаването на нови ягодови насаждения.
Засаждането на разсада трябва да приключи не по-късно от средата на месеца. Разсадът да е пикиран, с малко почва около корените. След засаждане се полива с 0,5 – 1 дм3 вода на растение.

Извършва се последна обработка на плододаващите насаждения – на дълбочина 10-15 см, като растенията се загърлят леко.

Продължава изваждането и заготовката за съхраняване в хладилник на разсада за пролетно-лятно засаждане.

В малиновите насаждения  Обработка на почвата за засаждане на малини

Обработка на почвата за засаждане на малини

Подготвят се площите за създаване на нови малинови насаждения.

Плододаващите насаждения се торят с 2-3 т оборски тор, 20-30 кг суперфосфат и 10-15 кг калиев сулфат - или друг фосфорен и калиев тор в същото количество на декар, след което торовете се заорават дълбоко – 20-25 см.

В касисовите насаждения  Поливане на млади насаждения от касис

Поливане на млади насаждения от касис

При засушаване плододаващите и младите насаждения се напояват.

Извършва се есенно торене с 1-2 т оборски тор, 20-40 кг суперфосфат и 10-15 кг калиев сулфат – или друг фосфорен и калиев тор в същото количество на декар.

Почвата в междуредията се обработва на 15-18 см дълбочина, а близо до растенията – на 5-6 см.

В насажденията с други култури

Извършва се есенна оран на 18-20 см дълбочина, което помага за доброто влагозапасяване на почвата от зимните валежи.

След третата година надземната част на дафиновите насаждения се съкращава на 20-25 см от кореновата шийка. Изрязаните стъбла се пренасят в сухо проветриво помещение за изсушаване на листата.

Започва беритбата на плодовете от райска ябълка, нар и актинидия (киви).  Нар

Нар

В края на месеца при опасност от студ и при относително сухо време всички растения от дафин (дафинов лист, лавър) се загърлят с плуг.

Продължава прибирането на смокиновите плодове.

Продължават грижите върху заложените за вкореняване зелени резници от арония и облепиха и други.

Започва събиране на семена от кукуч за производство на подложки за фисташка.