Обилните дъждове в началото на есента причиняват куцота при заплодените овце. Ако не вземете навреме мерки, очаквайте умъртвяване по необходимост и слаби и недъгави агнета за Коледа, както и намалена рентабилност през 2023 г.

Продължителните обилни валежи в края на лятото и началото на есента може да създадат големи проблеми на овцевъдите. Краката на животните по цял ден са мокри, а често овцете дори газят във вода в търсене на сочна зелена трева.

При тези неблагоприятни условия се стига до мацериране - размекване на тъканите поради продължително излагане на влага, на

копитния рог, който става

входна врата на инфекция

И заболяването не закъснява. В много райони на страната на практика половината от овцете страдат от копитен гнилец, който е едно от най-сериозните заболявания в овцевъдството ни.

Когато се говори за копитен гнилец, трябва ясно да се разграничи от некробацилозата (некробактериоза). На много места се обозначава едно заболяване, но натрупаните през последните години данни показват, че всъщност се касае за две различни болести с някои общи причинители.

В етиологията на копитния гнилец се посочват множество причинители, а именно няколко вида бактерии: стафилококи, стрептококи, бацили и др., както и гъбички, и вируси. Цялата тази смес от различни патогенни агенти води до появата на едно много упорито и трудно поддаващо се на лечение заболяване. При това обикновено е с хроничен развой. Тук е мястото да споменем и за разликата с некробацилозата, за която има само един причинител - бактерия. Двете заболявания много често протичат като смесена инфекция или пък едното отключва другото.

Копитният гнилец се проявява най-често в края на лятото, началото на есента и рано напролет. Като правило зачестят ли дъждовните дни - очаквайте да се появи куцота на поголовието.

При наличие на кал в овчарника

и в района около него в копитната цепка на овцете се задържат малки парченца кал, които са основната причина за копитния гнилец. Когато тези малки кални остатъци изсъхнат, те стават твърди като камъчета, трият между пръстите (където кожата е много тънка и нежна) и създават малки невидими ранички - микротравми. Именно през тези ранички навлизат причинителите. Входната врата на инфекцията се поддържа от влагата, която силно благоприятства процеса. Попадайки непрекъснато във влажна и кална среда,

копитният рог се размеква, 

става пропусклив, тънък

и вече не може да осигури защита на копитото. Пределно ясно е, че в калта има всякакви микроорганизми, вируси, гъбички, яйца на паразити и какво ли още не. Така причинителите на гнилеца лесно навлизат през междукопитната цепка, а по-късно и през размекнатата рогова капсула и бързо се намножават.

Друг често срещан момент е

след жътва овцете да се пасат

в стърнищата или по каменисти терени

Опитните овчари знаят, че пашата по стърнища може да им струва много скъпо, тъй като овцете си нараняват копитата, а след това идва и гнилецът.

Паленето на стърнища у нас е забранено, защото крие големи рискове от пожари, така че пашата е осигурена, но внимавайте, защото може да ви докара много главоболия.

Копитният гнилец може да обхване до 30-40%

от стадото. Основният симптом е куцотата с един или повече крайници. Копитото и венецът на засегнатия крак са топли, болезнени, появява се оток в междукопитната цепка и венеца, а по-късно се отварят язви с гъсто, неприятно миришещо изтечение. Болестният процес се развива бавно, като в дълбочина могат да се засегнат сухожилията и дори да се стигне до отпадане на роговата капсула, развитие на деформиращо възпаление на ставите и др.

Животните силно отслабват, млечната продуктивност намалява с 20 %, а вълнодобивът - с около 25%, влошава се качеството на вълната, младите животни изостават в растежа и развитието си, често се стига до клане по необходимост, раждат се слаби и недъгави агнета, а разходите за лечение са много големи. То е трудно и продължително и невинаги дава добър резултат. Използват се антибиотични спрейове: аламицин, нео каф, хиносептан и др., които се нанасят след щателно изрязване на увредения копитен рог.

Инжективно се прилагат антибиотици (най-често тетрациклинови) в продължение на поне 7 дни. Освен мускулно антибиотикът може да се приложи и в областта на копитната цепка - на 0,5-1 см над копитната жлеза, която изглежда като пъпка между двата пръста. В този участък се инжектира 2 мл от антибиотика в продължение на 5-7 дни. Задължително преди манипулацията мястото се почиства и дезинфекцира, тъй като там се събират много кал и нечистотии.

През последните години на пазара вече има ваксини, които надеждно предпазват овцете от тази упорита и тежка болест. Например ваксината овикон е надежден щит срещу копитен гнилец и некробактериоза. Поставя се двукратно през интервал 25-30 дни в доза 5 мл подкожно в областта на шията и имунитетът продължава шест месеца. Последващите реваксинации се правят еднократно през всеки 6 месеца в доза 5 мл. Ваксината няма карентен срок и странични ефекти. Другата ваксина е полиовин, която също дава добри резултати.

Ваксинирайте всички животни: здрави и болни!

 • Освен това редовно изрязвайте копитата на стадото.
 • Освен ваксинация на всички здрави и болни овце профилактиката на копитния гнилец включва още цял комплекс дейности.
 • Болните и съмнително болните животни се изолират от здравите.
 • Копитата на болните животни е добре да се обработят чрез изрязване на прорасналите заразени участъци.
 • Всички инструменти трябва да се дезинфекцират преди и след употреба.
 • На копитата се правят лечебни вани с разтвор на формалин или друг силен дезинфектант, а може да се използва и разтвор на син камък в продължение на 10 минути, веднъж седмично.
 • Не пасете овцете в заблатени пасища. Където е възможно, пасищата трябва да се санират чрез отводняване
 • Тежко болните животни се лекуват. На всички помещения, дворове и инвентар се правят периодични дезинфекции.
 • Труповете, отпадъците и оборският тор са потенциален източник на инфекция и затова трябва щателно да се обезвреждат.
 • Подобрете храненето на овцете чрез включване на достатъчно протеин, витамини и минерали.

Ваксинирането на овцете и прилагането тези дейности са гаранция за подобряване здравния статус на животните и за недопускане на болестта.

Как да предпазите стадото

 • На първо място са кошарите - те трябва да бъдат построени на високи, сухи и отцедливи места. Необходимо е в помещенията редовно да се осигурява суха постеля, за да не се разкалват. Кошарите да се почистват и дезинфекцират с настъпването на есента, като се изкопава подът и се изхвърлят напластяванията.
 • Да се избягват влажни и мочурливи пасища и водопои.
 • Копитата на овцете трябва редовно да се почистват и подрязват.
 • Новодоставените овце и кочове задължително се поставят под 30-дневна карантина.

Ако в стопанството е вкаран гнилец, се налага карантина, като заболелите овце се отделят от стадото и се лекуват до пълното им оздравяване. Правят се бани на копитата през 7 дни по указание на ветеринарния лекар. Всекидневно се правят прегледи на всички овце за откриване на новозаболелите. Районират се пашата и водопоите за отделните стада от селището.

Кошарите да се почистват и дезинфекцират

Торът се компостира за биотермично обезвреждане. Пред входа на фермата се изгражда дезинфекциозна площадка, през която преминават овцете. Карантината се вдига 30 дни след оздравяване или умиране на последното болно животно.