Крайният срок за кандидатстване е 5 ноември

За седма поредна година Националната асоциация на зърнопроизводителите обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“. Отличието е учредено с Решение на Управителния съвет в памет на Иван Танев, председателстващ Тракийския съюз на зърнопроизводителите в периода декември 2011 г. – август 2014 г., и неговите изключителни заслуги за развитието и дейността на НАЗ.

Стипендията се отпуска еднократно в размер на едногодишна такса за обучение за академичната 2021/2022 година в съответната специалност на даденото висше учебно заведение. Конкурсът е отворен за кандидати от всички висши учебни заведения в страната, студентите трябва да се обучават в редна форма на обучение и да следва магистър в направленията: растителната защита, растениевъдството или аграрното инженерство. Успехът от бакалавърската им специалност трябва да е не по-нисък от отличен 5,50.

Предимство в подбора ще имат кандидатите с по-ниски или приблизителни до средните за страната доходи. Студентите трябва да предадат документите си за кандидатстване най-късно до 5 ноември.