При сериозна опасност ябълките се третират още веднъж

Брашнестата мана по ябълката е сред икономически най-важните болести по вида. Ако не се води редовен контрол, заразата може да съсипе ябълковата реколта.

Болестта напада всички части на растенията - листа, леторасли, листни дръжки и цветове.

Симптоми:

  • Ако през зимата по дръвчето остане зараза, през следващата пролет се образуват леторасли, които са слаби, междувъзлията са скъсени, а листата са тесни и ладиевидно извити.
  • Цветните части са силно деформирани и не образуват завръзи.
  • Заразените растителни части се покриват с бял налеп, който по-късно потъмнява. Постепенно те некротират и опадат.
  • По нападнатите плодове се появяват петна във вид на ръждива мрежа.

Чувствителност на сортовете

По-голяма част от ябълковите сортове се нападат от брашнеста мана. Затова градинарите трябва да са особено внимателни с болестта и да вземат навременни мерки, за да я контролират.

  • Силно чувствителни са: Златна превъзходна, Джонатан, Английска рента, Златна дицова, Бернска розова, Бял зимен калвил, Златна резистентна, Джонаголд, Айдаред, Файърсайд, Спайголд, Макинтош, Римска хубавица, Кортланд, Тракийска ранна, Виста белла, Грени Смит, Стейман и други.
  • Средна устойчивост е установена при: Глостер, Молиз делишес, Перитън, Фуджи, Червена превъзходна, Старк, Фрийдмън, Брайтголд.
  • Високо ниво на устойчивост имат: Прима, Демократ, Озарк голд, Колотни, Фуджи.

Контрол на болестта

  • Препоръчително е при засаждане на нови дръвчета да се избират сортове, които са толерантни на болестта.
  • Важно е да се прави резитба за проветряване на короните на дръвчетата.
  • Непосредствено след засаждане на ябълковите дръвчета трябва да започне редовно пръскане срещу болестта, за да не се позволи натрупването на зараза. За да се опазят силно чувствителните сортове, се правят няколко пръскания почти през цялата вегетация - от 10 до 16, в интервал от 8 до 12 дни., като първото третиране е при разпукване на пъпките.

Одобрените фунгициди за борба с брашнестата мана са: белис - 80 г/дка, еминент 125 МЕ - 19-24 мл/дка, козавет ДФ 750 г/дка, кумулус 600-900 г/дка, луна кеър - 300 г/дка, систан екозом ЕВ - 60-185 мл/дка и др.

Важно!

През зимата заразата от брашнеста мана се запазва в заразените листни и цветни пъпки.