Всички културни растения, в това число овощните дръвчета и ягодоплодните видове, изпитват необходимост от вода, за да осъществяват физиологичните процеси, които се развиват в организмите им.

Затова и напояването е важна грижа от добрите практики при отглеждането им.

Преди беритбата

Трябва да се направи 15-25 дни преди беритбена зрелост на плодовете. Тя спомага за наедряване на плодовете и за подобряване на качеството им. За късните есенни и зимните сортове ябълки и круши, напояването се извършва в средата и в края на септември.

След беритба

Поливка, която се прави след прибиране на плодовете, е необходима, когато:

  • почвената влажност в момента на беритбата е много ниска;
  • в райони, в които често има недостатъчни есенни и зимни валежи.

Напояването в този период от развитието на дръвчетата създава условия за интензивна асимилация до листопада и за запасяване на дърветата с хранителни вещества, което ги прави по-издръжливи на студа през зимата.