Редовно проверявайте дръвчетата за повреди

Брашнеста мана по праскова

През втората половина на лятото по листата и върховете на летораслите се появяват многобройни петна, които са ъгловати, хлоротични, покрити от долната страна с брашнест налеп.

Нападнатите листа се деформират силно, а при силна зараза некротира и опадват преждевременно.

Като добра практика за контрол на болестта е изрязване и унищожаване на нападнатите с брашнеста мана леторасли.

Сливов плодов червей

През август продължава летежът на пеперудите на неприятеля, както и вредната дейност на гъсениците от второ поколение.

Гъсениците повреждат най-късните сортове сливи, като изгризват галерия в месестата част на плода около костилката.

Източен плодов червей

През месеца протича развитието на трето поколение на вредителя. Гъсениците от тази генерация са изключително опасни, тъй като повреждат плодовете. В мястото на вгризване се вижда потъмняване на тъканите, както и екскременти, които са оплетени в копринени нишки.

Прасковен молец

През август се развива трето поколение на неприятеля. Гъсениците от това поколение се развиват изцяло в плодовете. Те се вгризват в тях откъм дръжката. Хранят се с плодовото месо и образуват широки вдлъбнатини близо до кожицата на плодовете.

Вишнева листна оса

Осите от трето поколение се появяват пре август. Ларвите прогризват горния епидермис и се хранят с паренхима на листата. Долният епидермис не се засяга, но прегаря от слънцето.

Повредените листа пожълтяват, пакафеняват и окапват.

Ларвите от това поколение зимуват в землист пашкул на около 10 см дълбочина в почвата.

...

Спазвайте правилата!

  • Пръскането срещу болестите започва преди установяване на зараза.
  • Системните препарати да се ползват не по-късно от 72 часа след създаването на благоприятни условия за зараза.
  • Стриктно да се спазват интервалите на третиране.
  • Да се пръска с дюзи, осигуряващи фини капчици.
  • Повърхността на листа да бъде равномерно покрита от разтвора без да се допуска стичането му.
  • Третирането да се извършва рано сутрин или късно следобед, както и когато няма опасност от валежи непосредствено след третирането.
  • При установяване на зараза да се ползват системни или комбинирани фунгициди.
  • Препарати за растителна защита да се купуват само от специализирани магазини.

Препоръка

Относно препаратите, които може да използвате срещу различните вредители, посъветвайте се с продавач-консултантите от агроаптеката, от която пазарувате. Те ще ви препоръчат подходящи продукти в зависимост от вредителя, както и карантинните им срокове.