Всъщност всички сортове лози може да се отглеждат и асмовидно, но обикновено за асми в дворното или вилното място се предпочитат по-буйнорастящи десертни сортове и с по-едри зърна.

Като много подходящи за тази цел може да се посочат следните, подредени по срока на узряването: Плевен, Тракия, Кардинал, Мискет дунавски, Болгар, Алфонс лавале, Италия, Безсеменен хибрид VI-4 и др.
При избора на сорт за асмата, освен изискванията за последователност в срока на узряването и температурните условия на място, трябва, да се стремим да постигнем и подходящо съчетание между сортове с различно обагрени зърна, което носи допълнителен естетичен ефект.

Въпрос – отговор

Въпрос: Какво представляват директните сортове, пита Павлина Кръстева от Ботевград.

Отговор: Директните сортове са кръстоски между културна лоза и американските лози или селекционирани разновидности на американските видове.

Наречени са „директни сортове", защото се засаждат направо, директно, без да се присаждат върху американски подложки.

Много от тях имат задоволителна или добра устойчивост на филоксера, по-висока студоустойчивост от културната лоза и не се загрибват.

Обикновено те се отглеждат без пръскане, макар че в някои години и по тях се появява болестта мана.
Директните сортове се появяват в европейското лозарство след разпространението на опасната филоксера. Тогава усилията на селекционерите са били насочени към получаването на нов сорт (кръстоска), който да бъде устойчив на филоксера, мана и други болести, като американските лози, и да дава качествено грозде като европейската лоза.
Идеалният сорт и досега не е получен, макар че са създадени над 30 000 кръстоски.

В България директните сортове са пренесени и са получили по-масово разпространениев някои райони, като Видинско, Добруджа, Ямболско и др.

Днес разпръснати се срещат в цялата страна. Такива са сортовете Отел, Ноа, Кераца, Сейбел 4986 и др. На много места те носят името на страната, от която са внесени: Алжирка, Унгарка, Румънка и т.н.

Отел
Отел