Те успешно ограничават полевите обработки и операции с увреждащо въздействие върху почвата

Неотдавна нотилърите у нас получиха добра новина: италианската фирма MaterMacc (с представител у нас Агроин) пусна от конвейера си пневматичната сеялка MaterMacc MSD COMBI в комбинация с активна брана. Предназначена е за No Till технологии, включващи минимални, ивичести или безорни обработки. Конструкторите й отбелязват, че тя успешно съвместява усилията на земеделците да ограничат увреждащи въздействия върху почвата (нарушаване на структурата й, спад на влагонаситеността и т.н.). В икономически план, избягва се дълбока оран, която поглъща доста време и труд, т.е. пропуска се една стъпка в почвоообработката. Постига се икономия на машини, гориво и пари.

От друга страна, казват агрономи и фермери, прилагащи No Till практиките, колкото по-малко се обработва земята, толкова

по-здрава и издръжлива

ще трябва да бъде сеялката, защото изисква увеличение на налягането върху работните елементи. Едно от решенията, които италианската фирма MaterMacc предлага, за да отговори на тези нужди, е MSD сеялката, модел Combi. Тя се предлага в конфигурация с твърда или сгъваема рама, която може да бъде оборудвана с единични или двойни дискови отварящи устройства (брани) с работно налягане до 45 кг за всеки изсяващ ботуш в сеитбените агрегати. Сеялката може да бъде оборудвана и със 7-метрова мотофреза, както това са направили фермери, когато са сяли сорго върху необработено поле със сгъваемата й версия. С нея са засели също тритикале и пшеница при разходна норма 260 кг/дка.

Гамата MSD се състои от няколко модела: MSD 400, 500 и 600, MSD FTC, MSD 2.0 COMBI, MSD ЕLECTRO (електическа сеялка) и др. Работилата вече в полеви условия MSD Combi Folding е с централно регулиране на натиска в сеещите апарати, както и индивидуално регулиране на налягането върху всеки диск. В профила си тя е представена като пневматична, есенна линейна сеялка за зърнени култури, рапица, соя, люцерна и мн. др. Тази универсалност се постига благодарение на новоразработената и

подобрена разпределителна дозираща система

MagicDrill, model 2022. Една от силните страни на MSD сеялката е именно дизайнът на четирите дозиращи блока с 4 разпределителни глави. Той позволява разделянето на сеитбената лента на 4 секции, които могат да се изключват електрически, когато е необходимо. При това се гарантира, отбелязват специалисти, равномерно разпределение и при едри, и при фини семена, като рапица или люцерна, например. Приложението осигурява оптимална производителност, по-голяма последователност и гъвкавост при подаване на семената в сеещите агрегати.

Дозиращите секции на MagicDrill могат да се управляват поотделно или едновременно, за да се получи норма на разпределение от 2 до 450 кг/ха при средна работна скорост от 10 км/час. MSD обхваща до 33 реда. Секциите се задвижват от електродвигател и се управляват от монитор за сеитба MaterMacc X4, който оперативно и бързо задава желаното количество посевен материал и

контролира потока на изсяване

към всяка от 4-те секции.

Във версията с твърда рама ширината варира от 2,5 до 4 метра, сеялката е снабдена с 3 точкова навесна система, II-ра категория. Дълбочината на сеитба е 2 см, а машината е оборудвана с еднодискови агрегати със задни колела при междуредово разстояние 12,5 см. За точността при редовете се грижи и автоматичен хидравличен маркир, нужна е тяга 100+ к.с.

Сгъваемият вариант позволява да се получи работна ширина, варираща от 5 до 7 метра. Бункерът за сеитба (1800 л, с възможност за разширение до 2200 л) е монтиран отпред. Мощността на трактора е 320 к.с., с което комбинацията позволява да се достигне работна скорост от 10 км/ч. С хидравлични маркири, разрохвачи зад гумите на трактора и 3-точков теглич, кат. II ISO 730 машината

извършва прецизно полагане

на семената в точно оформени семенни легла, гарантиращи дружно поникване и израстване на растенията, при добра влагоосигуреност.

Поддържащ отлична производителност, дори при наличие на растителни остатъци, MaterMacc MSD има оптимално разстояние между изсяващите агрегати. Дисковете на браната, благодарение на самопочистващата система за изстъргване, ефективно изрязват остатъците, вместо да ги влачат, като избягват евентуално запушване.

Инженеринговите и развойни бюра на MaterMacc предлагат и друго иновативно решение с по-висока степен на екологичност - MSD ЕLECTRO. Пневматичната електросеялка е подходяща за редова сеитба в подготвена или полуподготвена почва. Работната ширина варира от 5,0 до 6,0 м при стандартно междуредово разстояние 12,5 см. Капацитетът на бункера за семена е 1300 л. 4-те дозатора и бутона за калибриране

се задвижват от електродвигател

и се управляват от сеитбен монитор X4. Както вече отбелязахме, той позволява бърза промяна на плътността на семенния поток чрез задаване на желаните количества, като се използва при необходимост и електронна везна за сеитбен тест. С монитора също така се контролира потока на сеитба за всяка секция и се регулира натиска върху семената в изсяващия ботуш. Функциите за формиране на междуредия и изключване на потока от семена могат да бъдат интегрирани с X4 монитора. Предвидена е също и звукова аларма „Ниско ниво на семена“, така че операторът бързо да вземе мерки за отстраняване на появилия се недостатък.

Голяма No-Till сеялка за есенни култури с независимо разпределение на семена и торове предлага на нашия пазар и известният аржентински бранд Crucianelli. Както уточняват от фирмата, продуктът Drilor е модерно, многофункционално, с висока продуктивност, съоръжение, базирано върху

най-съвременните технологии

за прецизна сеитба. Drilor разполага с отделни проводи за семена и торове и патентована дозираща система, при която всеки дозатор отговаря само за два реда. Така се осигурява отлично разпределение на семената в реда.

Конкретно, предложението на аржентинците е в два варианта: Drilor 4717 и 5517 с работни ширини 8,4 и 9,8 м. Броят на редовете е съответно: 47 и 55, а междуредовото разстояние за есенници е 17,5 см. Капацитетът на бункера за семена е 9 500 л, а за торове - 5 700 и 3 800 л. Отделно обемът му за дребни семена е 550 л. Натискът на разрез за сеитбеното легло с култери е 350 кг. От своя страна налягането в изсяващия апарат е до 160 кг. Двойно-дисковите изсяващи апарати отварят разреза, направен от култерите пред тях, които са разположени на независима греда, за да не внасят смущения при сеитбата. Тази конфигурация

осигурява на изсяващата система

спокойно движение и безпроблемно разпределение на семена и торове.

Сеялката Drilor на Crucianelli е конфигурируема при различни сепарации, работи с шарнирно шаси от 3 корпуса и крила, които се сгъват. Бункерът й има оригинален, полунавесен дизайн и е монтиран към шасито чрез двуточков съединител, който улеснява нейната маневреност. Дозиращата система разпределя семена и торове поотделно, като ги придвижва независимо чрез въздух под налягане, генериран от нагнетателна турбина.

Хидравликата работи с капацитет 160 л/мин. Приблизително тегло - 12,5 и 13,5 т. Необходима мощност на трактора от 320 до 360 к.с. Drilor е оборудвана със система за сгъване на машината от работна ширина 10 м до транспортна ширина 3,9 м, което става автоматично от кабината на трактора. По време на сеитбата тя гарантира нужното копиране на терена и

осигурява висока маневреност

с минимално изнасяне на трактора.

Когато сеялката е в сеитбена кампания, операторът й се нуждае от пълна информация за работните процеси: дозиране, натиск върху изсяващите апарати, полагане на семето и образуването на балансирано семенно легло. Комплексът от данни, който му се осигурява в реално време, включва още: брой семена в метър и в хектар - независимо от културата (пшеница, царевица, кориандър, сорго и др.), отстояние между семената, данни „на живо“ от всеки изсяващ ботуш за спазване на сеитбената норма, обороти на турбините, вакуум и налягане в колекторите. Допълнително се включват и данни за запушвания, алармиране при разминаване със зададените параметри и т.н.

Според фермери, ползвали Drilor, тя е надеждна сеялка, която дава подробни сведения на оператора за всяко поле, за средна и максимална скорост, засети декари на час, общото време за засяване на площта и т.н. Базата данни се получава чрез монитора, модел Leaf, който отчита както промените в сеитбените норми за зърно, така и торовите норми.

Сгъваемият вариант на MSD позволява да се получи работна ширина, варираща от 5 до 7 метра
Сгъваемият вариант на MSD позволява да се получи работна ширина, варираща от 5 до 7 метра
Иновативно решение с по-висока степен на екологичност - MSD ЕLECTRO
Иновативно решение с по-висока степен на екологичност - MSD ЕLECTRO
Drilor разполага с отделни проводи за семена и торове
Drilor разполага с отделни проводи за семена и торове
Drilor 4717 е надеждна сеялка, която гарантира прецизна сеитба (детайл)
Drilor 4717 е надеждна сеялка, която гарантира прецизна сеитба (детайл)
Drilor 5517. Необходимата мощност на трактора е от 320 до 360 к.с
Drilor 5517. Необходимата мощност на трактора е от 320 до 360 к.с