Повишаването на цените на зърното и тарифите за чартър на кораби ще доведе до увеличение на цените на храните с 3,7% в света като цяло и с 4,2% в страните с по-ниски средни доходи, прогнозираха експерти от Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD).
Най-бедните страни ще бъдат по-малко засегнати от тези процеси, увеличавайки цените на храните само с 2,9%, тъй като тези страни внасят предимно готова храна, поради проблеми със зърнопреработката.
Според UNCTAD цената на транспортирането на насипни товари (включително зърно) през февруари-май 2022 г. се е увеличила с почти 60%.
Анализаторите са използвали в своите изчисления Baltic Dry Index (BDI), който отразява средната цена на корабоплаването по 20 основни маршрута и покрива 100% от световните доставки на насипни товари. Индикаторът достигна своя връх на 23 май, но оттогава се понижи до нивото от 23 февруари.

В петък Европейската комисия преразгледа надолу очакванията за реколтата от мека пшеница

за пазарната 2022-2023 г., но запази оценката си за перспективите за износ на рекордно ниво.
Според данните, публикувани на официалния уебсайт, Европейската комисия понижи месечната прогноза за производството на мека пшеница в ЕС през маркетинговата 2022-2023 г. до 125,0 млн тона при предишна прогноза от 130,4 млн тона.
Причината за това са по-ниските от очакваните реколти в няколко страни, включително Франция, Полша, Румъния и Испания .
Други анализатори също ревизираха надолу прогнозите за реколтата от пшеница в ЕС, поради сухото и горещо време.

Оценката на износа на мека пшеница от ЕС

през пазарната 2022-2023 г. остава непроменена на ниво от 38 млн тона. Това ще бъде рекордно високо за ЕС, далеч надхвърляйки износа на мека пшеница през пазарната 2021-2022 г., който вероятно ще бъде 30 млн тона.

Търговците и анализаторите очакват силно търсене на пшеница в ЕС

през пазарната 2022-2023 г., започваща през юли, тъй като руско-украинският конфликт прекъсва доставките на зърно от черноморските пристанища.
По-ниската прогноза за реколтата доведе до преразглеждане на очакванията за запасите от мека пшеница в ЕС в края на пазарната 2022-2023 г. с 4 млн тона, до 13,2 млн тона.

Прогнозата за реколтата от други зърнени култури също е преразгледана към известно намаление.

Междувременно очакванията за реколтата от ечемик в ЕС през пазарната 2022-2023 г. е намалена. Прогнозата за реколтата от царевица в ЕС за същия период е понижена до 71,7 млн. тона при предишна оценка от 72,5 млн. тона.

Прогнозата за реколтата от рапица в ЕС през пазарната 2022-2023 г. е намалена до 17,9 млн. тона при предишна прогноза за 18,1 млн. тона.

Прогнозата за вноса на царевица в ЕС през 2022-2023 г. се увеличава с 2 млн тона, до 15 млн тона, срещу 16,5 милиона тона през 2021-2022 г.

Прогнозата за внос на слънчогледово олио в ЕС през пазарната 2022-2023 г. е повишена до 2 милиона тона от 1,5 милиона тона.

Търговските данни на ЕС показват стабилни доставки на слънчогледово масло от Украйна.

За пазара на зърно стана знаков Египетския търг за пшеница

Египтяните не разглезиха износителите и взеха цялата пшеница на търга, която беше предложена за около 400 долара за тон. Всички оферти, които заедно с навлото бяха над $445,10, бяха отхвърлени. Основно се предпочиташе френската, румънската и отчасти руската пшеница.

Американските фермери са засадили повече царевица

от първоначално планираното, за да се възползват от високите цени на зърното. Притесненията относно ограничения износ на царевица от Украйна тази есен привлякоха реколтата от САЩ, най-големият производител в света, в световен мащаб, подтиквайки фермерите да засаждат повече въпреки високите разходи за торове.
Фючърсите на царевицата паднаха до най-ниското си ниво от март след публикуването на доклада за засаждането. USDA отчете 89,921 млн акра с царевица. Анализаторите очакваха докладът да покаже площ с царевица от 89,861 милиона ха.

Цените на пшеницата

паднаха в края на изминалата седмица с още 4,3-5,7% , заради отчетите на USDA, резултатите от търга в Египет, ускоряването на жътвата в Северното полукълбо и слабото търсене на новата реколта.
Юлските фючърси на пшеницата на борсите в САЩ паднаха до нивата отпреди войната под натиска на низходящите пазарни новини и изтичането на договорите.