Ще ви трябват пшенични трици или друг концентриран фураж. Специалистите препоръчват да се дава на кравата по 1,5-2,0 кг доброкачествено сено на 100 кг живо тегло.

Внимавайте със сочните фуражи! Те се включват постепенно в дажбата, за да се избегнат маститните проблеми.

От 10-15-ия ден след раждането кравите трябва да се хранят в съответствие с продуктивността и живото тегло. Така че, за да съставите дажба за дойна крава, трябва да знаете живото й тегло и нейната продуктивност.

За поддържане на жизнените функции на крава с живо тегло 500 кг са ви необходими:

0 около 5 кръмни единици;

0 300 г смилаем протеин;

0 25 г калций;

0 20 г фосфор;

0 25 г готварска сол.

А за получаването на 1 кг мляко трябват:

0 0,48 кръмни единици;

0 56 г смилаем протеин;

0 3,0 г калций;

0 2,0 г фосфор;

0 3,0 г готварска сол.