Най-лесно в домашни условия боровинката се размножава чрез вкореняване на зрели или на зелени резници.

Зрели резници

Резниците е необходимо да се събират рано през пролетта, но може и късно през есента. Те се вземат от едногодишни прирасти, които са добре развити. Резниците са с дължина 10-15 см и имат 4-5 пъпки.
Подготвените резници се засаждат в смес от торф и пясък в съотношение от 1:1 до 3:1, като на повърхността се оставят 1-2 пъпки.

Препоръчително е долният им край да се реже косо непосредствено под най-долната пъпка. Преди засаждане резниците се третират с растежни регулатори. За да станат готови за засаждане на постоянно място, вкоренените резници трябва да бъдат доотгледани още един вегетационен период.

Зелени резници

Събират се през юни от растящите едногодишни леторасли, нарязват се на същата дължина. Добре е към долния им край да остане и част от двегодишното стъбло, за да се получат т.нар. резници с пета. Преди да бъдат засадени в съдовете за вкореняване, долните листа се отстраняват, а най-горните 2-3 листа се съкращават приблизително до 1/2. И в този случай, годни за засаждане на постоянно място растения могат да се получат едва в края на втората година.