1. Обикновена мана

Маната по пипера се причинява от гъба, която е изключително трудна за контролиране. Заразените растения проявяват признаци, които могат да се наблюдават по време на целия им вегетационен период. Най-характерните от тях са:

0 По листата се образуват едри, воднисти петна. При висока степен на нападение листата опадат.

0 Може да се появи и гниене по корените и кореновата шийка.

0 Първоначално болните растения увяхват, а по-късно изсъхват изцяло.

0 При плодовете първо изсъхва дръжката.

Когато времето е влажно, пиперовите растения се покриват с бял налеп и загниват.

Мерките срещу болестта започват още по време на отглеждането на разсада. При нужда растенията се поливат с подходящи фунгициди. По време на вегетацията също се извършват няколко третирания.

2. Вертицилийно увяхване

Вертицилийното увяхване по пипера е също много опасна гъбна болест по културата. Обикновено първите признаците се появяват около цъфтежа на пиперовите растения.

Признаците са:

0 Нападнатите растения имат слаб растеж.

0 Междувъзлията им са скъсени.

0 Най-долните листа завяхват и върху тях се формират хлоротични петна. Постепенно те пожълтяват, некротират и опадват, като постепенно се обезлистват и горните етажи.

0 Вътрешността на стъблото става кафява.

Мерките срещу болестта включват основно добри практики, за да се отгледат здрави растения. Необходимо е да се извършва редуване на растенията в лехите, тъй като гъбата, причинител на болестта, се натрупва в почвата при отглеждане на пипера на едно и също място няколко години.