Едва ли има стопанин, който да не знае, че преди пускането на паша на всички преживни се дава сено. Рискова е пашата на сурова детелина или люцерна. Не бива да давате на преживните и прясно изсушени треви от тези култури. Защото фуражните зърна ферментират бурно в стомаха и причиняват силни колики. Това важи за коне, крави, кози и овце.
Но по ливадите има и много други опасни треви и растения. Например дивите растения от рода на диви кайсии, праскови, сливи и особено птичите череши, както и други костилкови, са опасни!

Риск има и при увяхването на листата, причинено от осланяване, увреждане от вятъра, разкъсване – листата съдържат циановодородна киселина + захар. А сладките увиснали листа са много привлекателни за козите и конете в сравнение с другата зеленина.

Съдържанието на циановодородна киселина в тях е значително. И при определени условия няколко шепи листа може да са достатъчни за убиване на кон или крава! Този вид отравяне често причинява внезапна смърт след слани или дъждовни бури. Листата губят отровата си, когато изсъхнат.

Внимание! Завитите зелени или частично жълти листа са най-опасни!

Други опасни треви: суданската трева и соргото са също цианосъдържащи. Още примери за билки, съдържащи цианид: детелина, лен, люцерна за сеитба, смрадлика, беладона.