Най-високата продуктивност и най-доброто използване на пасищата се наблюдава при съвместната паша на кози с крави или кози с овце и коне. Допуска се съвместна паша и на четирите вида животни. Но всичко това важи само при богат избор от растения на пасището.

0 Конят трябва да има достъп до пасище или прясно окосена трева. А обилната паша трябва да се контролира. В противен случай са възможни хранителни разстройства. Съвместната му паша с крави, кози и овце има предимства. Плюсът е, че пашата е високопродуктивна – пасенето е равномерно – от по-високите треви до храсти и увиснали клони.

Козите и овцете се държат спокойно с коня и кравите и не пречат на пълноценната паша.

0 Ако кравите имат паразити в стомашно-чревния тракт, те не оцеляват при кози и овце и обратно.

0 А ако самото пасище е опаразитено, тогава може да пасете кози и крави заедно.

0 Ако полето е заразено с паразити на кози и овце, тогава първо трябва да бъдат допуснати кравите и след това козите.