Продължават пръсканията срещу най-важните вредители, които от болестите са брашнеста мана, сачмянка и кафяво гниене, а от неприятелите – анарзия, източен плодов червей и листни въшки.

0 За брашнестата мана подходящи фунгициди са: дифкор 250 ЕК – 20 мл/дка, ембрелия – 150 мл/дка, систан екозом ЕВ – 65-200 мл/дка и други.

0 Срещу кафявото гниене се третира с: бордо микс 20 ВП – 0.375-0.5 кг/дка, геокс ВГ - 40-60 г/дка, каптан 80 ВГ – 150-180 г/дка, кумулус – 750 г/дка, хорус 50 ВГ - 45-50 г/дка и други.

0 За контрол на източен плодов червей се използват инсектицидите: авант 150 ЕК – 33.3 мл/дка, афъръм опти – 200-225 г/дка, имидан 50 ВГ 150 г/дка и много други.

0 Срещу анарзията могат да се използват голяма част от продуктите, който са подходящи за плодовите червеи, както авант 150 ЕК – 33.3 мл/дка и др.
0 При намножаване на листните въшки се третира с: децис 100 ЕК – 7.5-17.5 мл/дка, клоузър 120 СК – 20 мл/дка, крисант ЕК – 75 мл/дка и други.При необходимост кайсиевите дръвчета се третират срещу кафяво гниене, гномония, сачмянка, анарзия и източен плодов червей. Обикновено продуктите за растителна защита за праскова са разрешени и за кайсии.
При необходимост кайсиевите дръвчета се третират срещу кафяво гниене, гномония, сачмянка, анарзия и източен плодов червей. Обикновено продуктите за растителна защита за праскова са разрешени и за кайсии.