Най-висока е смъртността до 5-6-дневна възраст

Птицевъдите, които отглеждат пуйки, използват яйцата им почти само за разплод. Люпят ги под квачка или в малки инкубатори, поради което

всяко снесено яйце се смята за разплодно яйце

Носливостта на пуйките при естествени условия протича за кратко време и е с изразен сезонен характер. С увеличаване продължителността на деня (още през март-април) започва снасянето с по-големи или по-малки интервали и продължава до юли-август. Продължителността на снасяне зависи от генетичните фактори на породата, линеенето на перата и условията на оглеждане, преди всичко от температурата и осветлението. Излюпването на пуйчетата съвпада с времето, когато стопаните им често са ангажирани с различна селскостопанска работа и вниманиетно им към тях е намалено.

Люпимостта на яйцата е свързана с тяхната оплодяемост и отглеждането на родителското стадо. Най-честите оплаквания от стопаните са, че

има доста неоплодени яйца,

особено при по-едрите пуйки

За нормалното оплождане на едрите породи и хибриди пречи силно изпъкналата гръдна кост на пуяците, поради което при тях се прилага изкуствено осеменяване на пуйките. Повечето от стопаните им твърдят, че хранят птиците си добре, но не трябва да се забравя, че дажбите на птиците за разплод трябва да бъдат балансирани не само по отношение на хранителните вещества в тях, но и за необходмите витмини и минерални вещества.

Добри производствени резултати могат да се постигнат само от жизненоспособни, здрави стада.

В пратиката при отглеждане на пуйчетата

смъртността не трябва да надминава 5-7 на сто

Според някои изследователи голямо внимание трябва да се обръща на оразмеряване на птичарниците. Като целесъобразна се препоръчва вътрешната височина на сградата да бъде от 2,6 до 3,2 м, а отоплението, въздухообменът и осветлението да бъдат оразмерени и с възможност за промяна в зависимост от технологичните параметри за отглеждане на пуйките през различните им възрастови групи и климатичните условия в района.

Често най-висока смъртност се наблюдава при пуйчетата до 5-6 дневна възраст, когато те умират от глад. Всички излюпени пилета съдържат в храносмилателната си система нерезорбиран по време на инкубацията жълтък, с който могат да преживеят 2-3 дни без хранене. Това облекчава транспортирането им от далечни разстояния със самолети, влакове и автомобилен транспорт.

Допреди няколко години се препоръчваше помещението за малките пилета от всички видове птици да се застила със суха нарязана слама. Сега се препоръчва

вместо слама да се използва ситен талаш,

с който опасностите от заразяване с плесенни болести (аспергилоза) са по-малки. Талашът се насипва върху пода.

Както е добре извество, зрениеето на пуйчетата се развива до 4-5-дневна възраст. Те не виждат къде стъпват, спъват се в постелята и ако тя е от слама, се оплитат в нея и се плашат. Някои стопани не ползат заграждения под изкуствените майки през първата седмица и при среща с нови, непознати съжители, пуйчетата се плашат.

Талашът трябва да е по-едър и сух,

защото често не виждат хранилките и поилките и го консумират вместо храна. Гушите и хранопровода им се запушват и те умират от глад. Същото може да се случи и когато в талаша има стърготини, които те възприемат като фураж.

Често птицевъдите задават въпроса добре ли е върху постелята да се постила двупластно велпапе. Велпапето предпазва от консумация на постелята от една страна, а от друга, когато е обърнато с грапавата си част нагоре, от хлъзгане и разтягане на краката на неукрепналите пилета.

Хранилките и поилките се подреждат шахматно

на разстояние до 1,5 м една от друга през първата седмица от отглеждането. Така лошо виждащото и трудно подвижното пуйче много лесно намира храна и вода.

Много важно е след настаняването им в птичарника всяко пуйче да се запои и захрани!

През пролетните месеци при почти ежедневните промени в температурата на въздуха през първите три седмици трябва да следи за

спазване на предписания температуран режим

Така се гарантира нормалното им хранене и развитие през този фатален за развитието им период (въпреки че през този период малко по-трудно се регулира преходът на температурата).

Внимателно да се следи и състоянието на постелята и да не се допуска да бъде влажна, защото много птици настиват и устойчивостта им към болестите намалява.

Вместо слама за постеля на малките пуйчета да се използва ситен талаш, с който опасностите от заразяване с плесенни болести (аспергилоза) са по-малки.
Вместо слама за постеля на малките пуйчета да се използва ситен талаш, с който опасностите от заразяване с плесенни болести (аспергилоза) са по-малки.
Хранилките и поилките се подреждат шахматно на разстояние до 1,5 м една от друга през първата седмица от отглеждането. Така лошо виждащото и трудно подвижното пуйче много лесно намира храна и вода.

Снимки: Андрей Белоконски
Хранилките и поилките се подреждат шахматно на разстояние до 1,5 м една от друга през първата седмица от отглеждането. Така лошо виждащото и трудно подвижното пуйче много лесно намира храна и вода. Снимки: Андрей Белоконски