Опитните парцели на Аксереал България отклониха погледите от машините към завидно развиващите се посеви

Ивона ВЕЛИЧКОВА

И тази година екипът на Аксереал България взе участие на изложението БАТА АГРО, където сериозно надгради представянето си спрямо предходните издания. Това се дължеше на тучните опитни парцелки, засети с едни от най-добрите сортове пшеници и маслодаен лен на фирмата.

От Аксереал споделиха, че пшениците им, френска генетика, са показали много добри резултати миналата година, а надеждите са тази дори да ги надхвърлят. Сортовете Базилио и Еуклид вече са се наложили на пазара и интересът към тях продължава да расте.

Голямата атракция на изложението

безспорно бе цъфналият маслодаен лен

който успешно се развива в България вече пета година. „Изключително сме щастливи, че успяхме да го популяризираме като култура, която влиза в сеитбооборота, има ниска себестойност и носи гарантирана печалба. Това се случва благодарение на договорите за изкупуване на продукцията, които подписваме с нашите партньори“, разказват от фирмата. Тази година изкупната цена на културата е драстично увеличена, което може единствено да я направи още по-атрактивно решение за земеделците.
Но Аксереал нямат намерение да спират дотук. През 2022 г. те обогатяват портфолиото си с иновативни култури, като лупина и бакла. Тези протеинови растения са така необходими за съдържанието на азот в почвата.

Важно е да споменем, че Аксереал България се позиционира като

значим участник на родния пазар

на твърда пшеница

в подкрепа на фермерите. „В нашата производствена зона пазарът на твърда пшеница предоставя много възможности за потребление – тя се използва за приготвяне на първокласни тестени изделия, булгур, кускус и редица други“, коментираха от фирмата.

Глобалните партньорства на Аксереал гарантират участие, най-добрата подкрепа и развитие, за да успеете на този интересен пазар. Компанията предлага само най-качествени семена, които са адаптирани към българските почвени и климатични условия и имат превъзходен потенциал за добив. Според екипа произведената висококачествена продукция ще отговаря на очакванията на индустриалните клиенти.

Но подкрепата не приключва със закупуването на семената, а бива организирана индивидуално, адаптирана към всяка ферма. Същевременно екип от специалисти е на разположение при всяка стъпка. По този начин на клиентите се дава възможност да реализират успехите си в целия цикъл на развитие на културата.

Аксереал България гарантира

ексклузивен договор за обратно изкупуване

което означава, че от момента на закупуване на семената имате гарантиран достъп до пазара за най-добрите хранителни фирми в региона.

„Нашата сила се крие по-специално в сортовете семена, които ни позволяват да получим зърно с характерен стъкловиден лом, което е необходимо условие за постигане на по-добра цена. Висок добив на полето за фермера и качествена суровина по време на производството за индустриалния клиент. Освен това нашата политика за обратно изкупуване ни позволява да осигурим закупуването на продукцията от фермера, като му гарантираме най-добрата цена“, обяснява Шарли Муслин, мениджър на Аксереал България.

Цъфналият маслодаен лен на Аксереал успешно се развива в България вече пета година, а тази година изкупната му цена е драстично увеличена, което може единствено да го направи още по-атрактивно решение за земеделците
Цъфналият маслодаен лен на Аксереал успешно се развива в България вече пета година, а тази година изкупната му цена е драстично увеличена, което може единствено да го направи още по-атрактивно решение за земеделците