Да си припомним някои основни правила

Подходящ момент

Пръскането трябва да се направи при подходящи условия. Препоръчително е температурите да са над 5 градуса, да няма роса, както и опасност от превалявания в близките часове.

При топло време и високи температури (над 25 градуса), пръскането е недопустимо, защото има голяма вероятност от пригори по растенията. Освен това, при високи температури разтворът бързо се изпарява и не се получава необходимото покритие върху
третираните части.

Приготвяне на разтвор

Разтворът за пръскане се приготвя в деня на самото пръскане. След работа пръскачката се изплаква с чиста вода, за да не останат утайки, които ще засъхнат и по-късно ще запушат дюзите. Трябва особено да се внимава при работа с хербициди, защото може да се стигне до изгаряне на дърветата при следващото третиране.

Имайте предвид, че:

Не бива да се пръска във ветровито време, тъй като работният разтвор се отвява и не може да изпълни предназначението си.

Пестицидите

Продуктите за растителна защита трябва да се съхраняват на подходящи места, без достъп на деца и домашни любимци. Съхраняват се в сухи, проветриви и хладни помещения, без да са изложени на пряка слънчева светлина и топлина. По възможност да са в затворени шкафове. Тъй като са отрови, не може да се държат при храни за животни и птици.

Задължително етикетът на опаковката се запазва чист, за да се знае какъв е пестицидът, карантинният му срок и срокът на годност.

Препоръчително е да се използват работно облекло, ръкавици и маска за лице. След работа старателно се измиват ръцете и лицето, а устата се изплаква с чиста вода.

Съдовете, използвани за приготвяне на работните разтвори, както и опаковките от препарати, не се използват за никакви други нужди.