Още в началните фази на развитие пролетната култура има завишена потребност от цинк

Ранните фази от развитието на царевицата са от ключово значение за формирането на максимален добив. Едно от най-важните условия за добро развитие и стабилен добив е още от старта да има изравнен посев, с добър тургур. Когато растенията са балансирано нахранени, здрави и със силен имунитет, те са много по-устойчиви към предстоящите неблагоприятни климатични условия.

Два са най-често срещаните проблеми в ранното развитие на царевицата:

0 Неравномерен старт и развитие, което може да причини до 20% загуби в добива на зърно.

0 Хранителни дефицити, дължащи се на преовлажняване и ниски почвени температури.

Решението е стимулиране с комплексните листни торове Лактофол® Основен МАКС и Амино Експерт® ИМПУЛС, е препоръката на специалистите по хранене на културните растения.

Уврежданията от рязко понижаване на температурите и пролетни слани могат да се преодолеят много успешно с аминокиселини. Решението е Амино Експерт® Баланс- изключително концентрирани аминокиселини (635 г в литър) и то, възможно най-скоро след повредата.

От полските култури царевицата е най-добър индикатор за недостиг на цинк. Още в начално развитие растенията имат завишена потребност от елемента. При неговата липса е характерно задържане на растежа и нарастването на междувъзлията, а някои растения напълно дегенерират и загиват. Нарушава се метаболизма на растенията (особено азотния обмен), което възпрепятства ефективното използване на внесените в почвата торове. Това се отразява отрицателно на формирането на репродуктивните органи и намалява добива.

Недостигът на цинк не винаги води до видими

промени в растенията, но винаги ощетява добива.

Когато листният тор съдържа цинк, той задоволява тази нужда, но когато на царевицата е осигурен пълния комплекс микроелементи, заедно с аминокиселини, органика и макроелементи, протичат следните полезни за добива процеси:

0 Увеличава се активността на ензимите, отговарящи за метаболизма на неорганичния азот в листата, с което нараства и неговото приемане от корените.

0 Кореновата система се развива правилно, активира се кореновото излъчване и се поглъщат подадените чрез почвеното торене хранителни елементи.

0 Увеличеното отделяне на сидерофори спомага за допълнително усвояване на блокираните в почвения комплекс микроелементи.

0 Ускорява се хлорофилния синтез и се повишава интензивността на фотосинтезата, при това с разход на по-малко биологична енергия.

С какво торовете на Екофол са полезни

на царевицата във фазите 4-6-и лист?

Биостимулаторите от серията Амино Експерт® засилват синтеза на растителни пигменти и стимулират интензивността на фотосинтезата, разясняват агроспециалистите. Активират се функциите на корените, с което са подобрява оползотворяването на фосфора и калия от почвата. Стимулират се формирането на по-големи и плътни листа, образуването на повече адвентивни корени и заздравяват стъблата на растенията.

Подобряват се водния режим на културата – листата на третираните растения запазват тургора си по-продължително време и в топлите часове на деня.

В практиката е доказано, че прилагането на многокомпонентни листни торове, съдържащи млечна киселина (Амино Експерт® Импулс, Лактофол Основен MAX, Лактофол Цинк), води до

бързо възстановяване на растежа и развитието на увредените растения

от градушка, проливни дъждове, температурни аномалии или други стресове.

AМИНО ЕКСПЕРТ® ИМПУЛС е ефективен антидот. Поради уникалния си състав този биостимулатор въздейства на различни нива, а именно:

0 при азотния обмен – от усвояването на неорганичен азот до ускоряването на белтъчния синтез от подадения набор от аминокиселини;

0 при развитието – има пряк ефект от подадените фитохормони и от каталитичното въздействие на водоразтворимите микроелементи;

0 върху имунната система – от млечната киселина.

В резултат от тези въздействия на листния биостимулатор се залага по-висок добив.

Късните студове, както и сланите са сериозни проблеми, които изискват бързо решение за стимулиране с аминокиселини
Късните студове, както и сланите са сериозни проблеми, които изискват бързо решение за стимулиране с аминокиселини