През май ягодовите растения се нападат от някои вредители. По-важните, срещу които може да се предприемат третирания, са сиво гниене, брашнеста мана, ягодово хоботниче и ягодово стъблохоботниче.

Подходящи фунгициди и инсектициди:

0 Авалон – 200 мл/дка - срещу сиво гниене.

0 Гедкс ВГ – 50 г/дка - срещу сиво гниене.

0 Зоксис 250 СК – 80-100 мл/дка срещу брашнеста мана.

0 Еминент 125 МЕ – срещу брашнеста мана в оранжерии.

0 Систан 20 ЕВ – 22.5-30 мл/дка – срещу брашнеста мана.

0 Дека – 50 мл/дка – срещу дрозофила.

0 Лимоцид – 400 мл/дка – трипси.

0 Натуралис – 75-100 мл/дка – срещу белокрилка, трипс, обикновен паяжинообразуващ акар.