Затоплянето ще активира вегетацията при житните култури, царевицата и слънчогледа

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог в НИМХ

В края на изтеклия период, на места в полските райони от страната бяха регистрирани отрицателни минимални температури и слани (Велико Търново, Разград, Шумен, Казанлък, Елхово, Карнобнат и Хасково), което повиши риска от повреди за младите завръзи и цветовете на овощните видове. Падналите повсеместни и значителни валежи през второто десетдневие на април, между 20-50 л/кв. м, увеличиха нивата на почвените влагозапаси.

През следващата седмица се прогнозира повишение на температурите и подобрение на условията за вегетацията на зимните житни култури и засетите посеви със слънчоглед и царевица. При пшеницата и ечемика ще се наблюдава братене (Кнежа, Кюстендил), преход от братене към вретенене и вретенене (Долни чифлик, Силистра, Бъзовец, Новачене, Николаево, Павликени, Сандански). При овощните видове ще се наблюдава цъфтеж и образуване на завръзите. В лозовите масиви ще протича разпукване на пъпките и развитие на първи-трети лист (агростанции Кнежа и Сандански). При засетите царевица и слънчоглед ще се наблюдава поникване и начало на листообразуване.

През следващия период в много райони от страната се прогнозират превалявания от дъжд, които временно ще ограничават възможностите за сезонни дейности – растителнозащитни пръскания в трайните насаждения (срещу ранно кафяво гниене, сачмянка и струпясване) и есенните посеви (срещу житна дървеница, обикновена житна пиявица), почвообработки и сеитба на късни пролетни култури. През периода критични минимални температури за овощните видове не се прогнозират.